Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi

Download
2003
Akar, Gözde Bozdağı
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verilerden daha çok ilgisiz verileri listelemektedir. Çoğul ortam verilerinde durum daha kötüdür. Geleneksel çoğul ortam erişim yöntemleri arama yapan kişinin verdiği anahtar sözcüklere dayanması nedeniyle, verimlilikten uzaktır. Bu sebebten dolayı sayısal görüntülerin içerik tabanlı erişimi veritabanı yönetiminde aktif bir araştırma konusudur. Büyük çoğulortam veritabanlarında veri arama konusundaki diğer önemli bir nokta da kullanıcı arayüzünün kolay kullanılabilir ve yüksek etkileşimli olmasıdır. Bunun yanısıra sistemin geniş ulaşılabilirlik amacıyla çok platformlu olması da gerekir. Literatürde bilinen içerik tabanlı indeksleme ve erişim araçlarının çoğu JAVA APPLET ve CGI-BIN temellidir. Fakat bu tekniklerin, yavaş çalışması ve/veya sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşabilmesi gibi dezavantajları vardır. Bu sorunları çözmek için son yıllarda önerilen iki teknoloji ASP (Active Server Pages) ve JAVA Servlet'dir. Bu tekniklerin kullanıcı makineye sadece basit HTML kodlanmış bir sayfa göndermesi ve erişim sürecinin sonuçlarının herhangi bir gözatma aracı kullanılarak izlenebilmesini olanaklı kılması düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu projede JAVA Servlet ve ASP'ye dayanan içerik tabanlı bir veritabanı erişim sistemi geliştirilmiş, performans değerlendirmeleri yapılmıştır.
Citation Formats
G. B. Akar, “Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMk5nPT0.