Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi

Download
2003
Akar, Gözde Bozdağı
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verilerden daha çok ilgisiz verileri listelemektedir. Çoğul ortam verilerinde durum daha kötüdür. Geleneksel çoğul ortam erişim yöntemleri arama yapan kişinin verdiği anahtar sözcüklere dayanması nedeniyle, verimlilikten uzaktır. Bu sebebten dolayı sayısal görüntülerin içerik tabanlı erişimi veritabanı yönetiminde aktif bir araştırma konusudur. Büyük çoğulortam veritabanlarında veri arama konusundaki diğer önemli bir nokta da kullanıcı arayüzünün kolay kullanılabilir ve yüksek etkileşimli olmasıdır. Bunun yanısıra sistemin geniş ulaşılabilirlik amacıyla çok platformlu olması da gerekir. Literatürde bilinen içerik tabanlı indeksleme ve erişim araçlarının çoğu JAVA APPLET ve CGI-BIN temellidir. Fakat bu tekniklerin, yavaş çalışması ve/veya sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşabilmesi gibi dezavantajları vardır. Bu sorunları çözmek için son yıllarda önerilen iki teknoloji ASP (Active Server Pages) ve JAVA Servlet'dir. Bu tekniklerin kullanıcı makineye sadece basit HTML kodlanmış bir sayfa göndermesi ve erişim sürecinin sonuçlarının herhangi bir gözatma aracı kullanılarak izlenebilmesini olanaklı kılması düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu projede JAVA Servlet ve ASP'ye dayanan içerik tabanlı bir veritabanı erişim sistemi geliştirilmiş, performans değerlendirmeleri yapılmıştır.

Suggestions

Görüntü kalitesinin arttırılması için düşük alanlı manyetik rezonans görüntüleme sistemi parametrelerinin optimizasyonu
İder, Ziya Yusuf; Köymen, Hayrettin; Müftüler, Tugan; Tarakçı, Cem; Turan, Ender(1994)
Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde son on yıldır büyük gelişmeler kaydedilmiş ve bu sistemler tıpta geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu konuda hem araştırma çalışmaları yürütmek, hem de üniversitemiz sağlık merkezinde hizmet vermek amacıyla 0.15 Tesla gücünde bir Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi kurulmuştur. Bu proje çerçevesinde mevcut soğutma sistemi iyileştirilmiş, hasta masası kurulmuş, RF ve gradient bobinleri geliştirilmiş, görüntülerde oluşan artifaktları ve gürültüyü yoketmek amacıy...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı
Aşkar, Murat; Sevaioğlu, Osman; Temürcü, Ohan; Öner, Mehmet(1993)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullan...
Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(1995)
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı ...
Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti
Demirörs, Onur; Türetken, Oktay; Özcan Top, Özden; Özkan, Barış; Ungan, Erdir(2010)
Yazılım büyüklük ölçme, yazılım mühendisliğinin önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kapsamlı yazılım geliştirme projelerinde iyi tanımlanmış bir büyüklük temel çizgisi olmadan, gerek yazılım işgücü ve maliyet kestirimi gerekse yazılım proje planlama ve kontrolü olanaksızdır. Yazılım kestiriminden kaynaklanan proje yönetimi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturabilmek için yazılım büyüklük ölçme ve kestirimi ile ilgili birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bunların ...
Citation Formats
G. B. Akar, “Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMk5nPT0.