Hide/Show Apps

Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı

1993
Aşkar, Murat
Sevaioğlu, Osman
Temürcü, Ohan
Öner, Mehmet
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullanılan giriş ve çıkış yöntemleri modern tekniklerin gerisinde kalmıştır. Ayrıca, programın çözüm kapasitesi günümüz elektrik sistemlerinin analizinde yetersiz olmaya başlamıştır. Proje kapsamında daha önce kişisel bilgisayarlara adapte edilen yazılımın veri giriş ve çıkışları modern tekniklere göre yeniden düzenlenmiş ve yazılımın DOS işletim sistemi altında çözüm kapasitesini arttırılmıştır. Daha önce "batch" biçiminde çalıştırılan programlar bir kabuk program tarafından bubileri ile ilişkili olarak çalışır hate getirilmiştir. Kabuk program geri planda durmakta, çeşitli programlar arasında geçişi sağlamaktadır. Kullanıcı alfanumerik menüter kullanarak verileri girmekte ve daha sonra kabuk program yolu ile istediği analiz programım kolayca çalıştırabilmektedir. Programm çizim çıktısının başka bir çizim paket programına bağlı olmaktan kurtarılarak, bu paket programa bağımlılık nedeni ile ortaya çıkabilecek telif sorununun bertaraf edilmesi amaçlanmış ve istenilen çizim çıktısı yazılımları gerçekleştirilmiştir.