Hide/Show Apps

Yazılım kestirimi için referans veri kümesi ve süreç odaklı bir yöntem

Download
2011
Özkan, Barış
Ungan, Erdir
Demirörs, Onur
Özcan Top, Özden
Nabi, Mina
Proje kapsamında mevcut referans veri kümelerinde gördüğümüz veri niteliği, veri toplama yöntemleri ve veri seviyeleri ile ilgili problemlerin önüne geçecek, güvenilir verilerden oluşan ve sürdürülebilir bir veri kümesi, Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK) oluşturulmuştur. YPRVK’daki verilerin tutarlı, doğru ve amaca uygun toplanmasına rehberlik etmesi amacıyla “kıyaslama ve veri toplama” süreci tanımlı hale getirilmiştir. Yazılım proje büyüklüğünün ölçümüne ve verilerin girişini, bakımını ve analizini web tabanlı bir ortamda yapmaya olanak sağlayan CUBIT aracı geliştirilmiştir. Güvenilir yazılım nitelikleri kullanılarak iş gücü kestirimlerinin etkin bir şekilde yapılabildiği gözlenmiş, bu amacı destekleyen “proje iş gücü kestirim yöntemi EFES” geliştirilmiştir.