Yazılım kestirimi için referans veri kümesi ve süreç odaklı bir yöntem

Download
2011
Özkan, Barış
Ungan, Erdir
Demirörs, Onur
Özcan Top, Özden
Nabi, Mina
Proje kapsamında mevcut referans veri kümelerinde gördüğümüz veri niteliği, veri toplama yöntemleri ve veri seviyeleri ile ilgili problemlerin önüne geçecek, güvenilir verilerden oluşan ve sürdürülebilir bir veri kümesi, Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK) oluşturulmuştur. YPRVK’daki verilerin tutarlı, doğru ve amaca uygun toplanmasına rehberlik etmesi amacıyla “kıyaslama ve veri toplama” süreci tanımlı hale getirilmiştir. Yazılım proje büyüklüğünün ölçümüne ve verilerin girişini, bakımını ve analizini web tabanlı bir ortamda yapmaya olanak sağlayan CUBIT aracı geliştirilmiştir. Güvenilir yazılım nitelikleri kullanılarak iş gücü kestirimlerinin etkin bir şekilde yapılabildiği gözlenmiş, bu amacı destekleyen “proje iş gücü kestirim yöntemi EFES” geliştirilmiştir.

Suggestions

A software workforce assessment model
Tanrıöver, Ö. Özgür; Demirös, Onur; Department of Information Systems (2002)
This thesis develops a software practitioner assessment model based on practices and roles defined in SW-CMM (Software Capability Maturity Model) [Paulk 1995] and knowledge units defined in SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) [Hillburn et al. 1999] to assess emergent software organizations. The aim behind this model is to provide a remedy for the main shortcomings of current software process assessment methods: fully assessing process and technology but not people. Assessment model development i...
Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması
Demirörs, Onur(2009-12-31)
Bu araştırma, fonksiyonel benzerlikleri veri yoğun yazılımlar, gerçek zamanlı yazılımlar, kontrol yoğun yazılımlar gibi farklı alanlardaki yazılım ürünleri için belirleyerek güvenilir ve kullanışlı bir iş gücü kestirim modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında süreci otomatikleştirecek bir yazılım aracı geliştirilecek ve geliştirilen araç ve model yazılım organizasyonlarında farklı yazılım uygulamalarında denenecektir. Fonksiyonel benzerlikler, COSMIC fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi kullan...
Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar
Tönük, Ergin (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 2014-07-01)
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem t...
Decorrelation approaches for distributed fusion with target tracking algorithms
Acar, Duygu; Orguner, Umut; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-1-21)
The sensor data fusion can be described as merging complementary and/or overlapping information provided by sensors to produce superior information while ensuring consistency in every step of the process. The optimal fusion (centralized fusion) can be done when all measurements from the sensors are made available to fusion center. With modern real-world systems, due to communication constraints, the sensor data are usually first processed in local sensor/fusion nodes and the processed data is sent to other ...
Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi
Alatan, Abdullah Aydın; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Beşbınar, Beril; Akar, Gözde; Gürbüz, Yeti Ziya; Halıcı, Uğur; Batı, Emrecan; Ulusoy, İlkay; Çinar, Umut; Koz, Alper; Özdemir, Okan Bilge; Bati, Emrecan(2015-12-31)
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbara...
Citation Formats
B. Özkan, E. Ungan, O. Demirörs, Ö. Özcan Top, and M. Nabi, “Yazılım kestirimi için referans veri kümesi ve süreç odaklı bir yöntem,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFM05qWTI.