Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması

2009-12-31
Demirörs, Onur
Bu araştırma, fonksiyonel benzerlikleri veri yoğun yazılımlar, gerçek zamanlı yazılımlar, kontrol yoğun yazılımlar gibi farklı alanlardaki yazılım ürünleri için belirleyerek güvenilir ve kullanışlı bir iş gücü kestirim modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında süreci otomatikleştirecek bir yazılım aracı geliştirilecek ve geliştirilen araç ve model yazılım organizasyonlarında farklı yazılım uygulamalarında denenecektir. Fonksiyonel benzerlikler, COSMIC fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi kullanılarak elde edilen ölçüm sonuçları kullanılarak belirlenecektir. Bugüne dek geliştirilmiş fonksiyonel benzerlik belirleme yöntemleri de göz önünde bulundurularak elde edilen yeni bilgiler ışığında yeni bir iş gücü kestirim modeli geliştirilecektir. Proje kapsamında modelin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlayan bir yazılım aracı geliştirilecektir. Araç, büyüklük ölçümü yapılan yazılım ürünü hakkında detaylı bilgi tutacaktır. Araç, yazılım unsurlarına ait bilgileri kullanarak fonksiyonel benzerlikleri otomatik olarak belirleyebilecek ve bu bilgilerin saklanmasına olanak sağlayacaktır. Fonksiyonel benzerliklerin etkisi altındaki yeni büyüklük değerleri göz önünde bulundurularak daha güvenilir iş gücü kestirimleri yapılacaktır. Bunlara ek olarak araç, ölçülen projelerle ilgili çeşitli raporlar oluşturmaya olanak sağlayacaktır. Bu raporların neler içereceği yapılan araştırma çalışmaları sonucunda belirlenecektir. Model ve Araç geliştirildikten sonra gerçek yazılım organizasyonlarında durum çalışmaları gerçekleştirmek suretiyle modelin ve aracın geçerlemesi yapılacaktır.
Citation Formats
O. Demirörs, “Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61604.