Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması

2009-12-31
Demirörs, Onur
Bu araştırma, fonksiyonel benzerlikleri veri yoğun yazılımlar, gerçek zamanlı yazılımlar, kontrol yoğun yazılımlar gibi farklı alanlardaki yazılım ürünleri için belirleyerek güvenilir ve kullanışlı bir iş gücü kestirim modeli oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında süreci otomatikleştirecek bir yazılım aracı geliştirilecek ve geliştirilen araç ve model yazılım organizasyonlarında farklı yazılım uygulamalarında denenecektir. Fonksiyonel benzerlikler, COSMIC fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi kullanılarak elde edilen ölçüm sonuçları kullanılarak belirlenecektir. Bugüne dek geliştirilmiş fonksiyonel benzerlik belirleme yöntemleri de göz önünde bulundurularak elde edilen yeni bilgiler ışığında yeni bir iş gücü kestirim modeli geliştirilecektir. Proje kapsamında modelin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlayan bir yazılım aracı geliştirilecektir. Araç, büyüklük ölçümü yapılan yazılım ürünü hakkında detaylı bilgi tutacaktır. Araç, yazılım unsurlarına ait bilgileri kullanarak fonksiyonel benzerlikleri otomatik olarak belirleyebilecek ve bu bilgilerin saklanmasına olanak sağlayacaktır. Fonksiyonel benzerliklerin etkisi altındaki yeni büyüklük değerleri göz önünde bulundurularak daha güvenilir iş gücü kestirimleri yapılacaktır. Bunlara ek olarak araç, ölçülen projelerle ilgili çeşitli raporlar oluşturmaya olanak sağlayacaktır. Bu raporların neler içereceği yapılan araştırma çalışmaları sonucunda belirlenecektir. Model ve Araç geliştirildikten sonra gerçek yazılım organizasyonlarında durum çalışmaları gerçekleştirmek suretiyle modelin ve aracın geçerlemesi yapılacaktır.

Suggestions

A software workforce assessment model
Tanrıöver, Ö. Özgür; Demirös, Onur; Department of Information Systems (2002)
This thesis develops a software practitioner assessment model based on practices and roles defined in SW-CMM (Software Capability Maturity Model) [Paulk 1995] and knowledge units defined in SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) [Hillburn et al. 1999] to assess emergent software organizations. The aim behind this model is to provide a remedy for the main shortcomings of current software process assessment methods: fully assessing process and technology but not people. Assessment model development i...
Grafik ve simge tabanlı bilgisayar kullanıcı arabirimi
Çayırcı, Erdal; Neftçi, Sinan; Ünlü, Tayfun(1995-03-01)
Kalem tabanlı ve duyarlıklı ekran özelliğine sahip taşınabilir bilgisayar ortamlarında etkin, kullanıcı ile program arasındaki iletişimi grafik bir yapıda gerçekleştirmeye yönelik, genellikle 2-boyutlu tüm uygulamalarda, öncellikle ise harita ve benzeri kavramların programatik bir yapıda girilmesi ve kullanılması amaçlarına yönelik bir biçimde gerçekleştirilen yazılım ve algoritmalar tanıtılmaktadır.
Active vibration control of smart structures
Ülker, Demet Fatma; Yaman, Yavuz; Nalbantoğlu, Volkan; Department of Aerospace Engineering (2003)
The purpose of this thesis was to design controllers by using H^ and yn control strategies in order to suppress the free and forced vibrations of smart structures. The smart structures analyzed in this study were the smart beam and the smart fin. They were aluminum passive structures with surface bonded PZT (Lead-Zirconate-Titanate) patches. The structures were considered in clamped-free configuration. The first part of this study focused on the identification of nominal system models of the smart structure...
Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi
Baykal, Nazife; Özdemir, Okan Bilge(2016-12-31)
“Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, Android işletim sistemini kullanan akıllı mobil cihazlar üzerindeki yazılımların kurulma aşamasında ve kurulum sonrasında sürekli olarak belirli aralıklarla statik ve dinamik analizlerinin yapılarak zararlı yazılımların tespit edilmesi için bir analiz modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak, mobil yazılımların statik olarak analizini sağlayacak bir altyapı kurulması planlanmaktadır. Geleneksel...
Yazılım kestirimi için referans veri kümesi ve süreç odaklı bir yöntem
Özkan, Barış; Ungan, Erdir; Demirörs, Onur; Özcan Top, Özden; Nabi, Mina(2011)
Proje kapsamında mevcut referans veri kümelerinde gördüğümüz veri niteliği, veri toplama yöntemleri ve veri seviyeleri ile ilgili problemlerin önüne geçecek, güvenilir verilerden oluşan ve sürdürülebilir bir veri kümesi, Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK) oluşturulmuştur. YPRVK’daki verilerin tutarlı, doğru ve amaca uygun toplanmasına rehberlik etmesi amacıyla “kıyaslama ve veri toplama” süreci tanımlı hale getirilmiştir. Yazılım proje büyüklüğünün ölçümüne ve verile...
Citation Formats
O. Demirörs, “Yazılım Projeleri İçin İş Gücü Kestirim Modeli Oluşturulması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61604.