Kama kesme deneyinin dolgu baraj ve diğer yapıların zemin dayanımıyla ilgili sorunlarına uygulanması

Download
1993
Mirata, Türker
Tosun, Hasan
Usta, İsmail
Yüngül, Zeynep
Yerinde kama kesme deneyi, suya doymamış killerin belirli bir düzlemdeki kayma dayanımını, kılcal çatlakların etkisini yeterli biçimde yansıtacak ve varsa taşlardan etkilenmeyecek büyüklükte bir alan boyunca ölçmek için, yerinde, büyük boyutlu kesme kutusu deneyi yapmaktan daha basit bir yöntem olarak geliştirilmişti. Eylül 19,74'te uluslararası Geotechnique dergisinde yayımlandıktan sonra İtalya'da bir araştırmacı tarafından da güvenirliği ve basitliği doğrulanan bu deney, son 14 yıl içinde, yüksek kesme ötelenmelerindeki dayanımın en yüksek dayanımdaki dikey gerilmeler dolayında ölçülmesini sağlayacak biçimde geliştirilmiş; sondaj kuyularından alınan silindirsel zemin örnekleri üzerinde; Jaboratuvarda ya da basit, taşınabilir bir çerçeve yardımıyla, arazide uygulanabilecek biçimde uyarlanmış; sıkıştırılmış zeminlerin, sıkıştırıldıktan kalıptan çıkarılmadan denenmelerini sağlayan bir kalıp geliştirilmiş; 38 mm'ye kadar taneler içeren çakıl, kırılmış kaya ya da kilin kayma dayanımım ölçmekte kullanılabilen kolay taşınabilir bir düzenek geliştirilmiş; bu gelişmelerin ayrıntıları da Geotechnique'in Mart 1991 sayısında yayımlanmıştır. Bu projenin amacı, kama kesme deneyinin her üç biçiminin de, dolgu baraj ve diğer yapıların zemin dayanımıyla ilgili sorunlarının çözümünde kullanılmaya başlamasını sağlamaktı. Bu raporda, anılan gelişmeler aktarılmakta; değişik deney biçimlerinin sınanması için bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların bulguları özetlenmekte; proje kapsamında, deneyin bir biçimi için Devlet Su İşleri Laboratuvarlarında, 0.19 m çapında 0;38 m yüksekliğinde örnekler kullanılarak yapılan üç eksenli basınç deneyi sonuçlarıyla yapılan karşılaştırmalar sunulmakta; bugüne kadarki uygulamalarından esinlenerek, kaya dolgu baraj ve yol dolgularının, kildolgulann, suya doymamış, çatlaklı ya da iri taneler içeren killerin kayma dayanımıyla ilgi sorunlarının çözümünde, kama kesme deneyinin değişik biçimlerinden nasıl yararlanılabileceği açıklanmaktadır.
Citation Formats
T. Mirata, H. Tosun, İ. Usta, and Z. Yüngül, “Kama kesme deneyinin dolgu baraj ve diğer yapıların zemin dayanımıyla ilgili sorunlarına uygulanması,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpReU1nPT0.