Hide/Show Apps

Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı

1995
Ersoy, Uğur
Tankut, Tuğrul
Özcebe, Güney
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın olarak kullanılan dört ayn bağlantı, kiriş-kolon bMeşimlerinin tersinen-tekrarlanan yükleme altında test edilmesiyle incelenmiştir. Deneyler sonunda, gözlenen zayıflıkların giderilmesine çalışılarak, bağlantılar geliştirilmiştir. Geliştirilen bağlantılara sahip kolon-kiriş birleşimleri depremi benzeştiren yükler altında test edilerek bunların deprem davranışı saptanmıştır.