Hide/Show Apps

Güneşle bina ısıtmasında yalıtım, hava ısıtmalı toplaç ve yerden ısıtmanın bina ısıl performansına etkileri

Download
1995
Demirbilek, Nur
Ecevit, Ahmet
Akınoğlu, Bülent Gültekin
Yalçıner, Uğur
Özdemir, Ataman
Özgümüş, Murat
TÜBİTAK YAG-37 (INTAG-204) kodlu projede ODTÜ Mimarlık Fakültesinde bulunan Güneş Evi'nde, duvar ve çatı yalıtımı, çatıda hava ısıtmalı güneş toplacı, yerden ısıtma ve sera yoluyla güneşten pasif yararlanarak binanın ısıl performansının arttırılması ve bina ısıl performansının gerçek ölçekte deneysel olarak araştırılması planlanmıştır. Bu proje kapsamında yürütülen çalışmada, ODTÜ Güneş Evinin, ileride "Enerji Etkin Bina Tasarımı ve Uygulamaları" konusunda hem eğitim hem de araştırma amaçlı olarak yeni araştırma ve uygulamalar için bir güneş laboratuvarı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Proje çalışmaları kapsamında ODTÜ Güneş Evinde; çatı yalıtımı, çatının hava ısıtmalı toplaç biçiminde düzenlenmesi, hava kanalları, menfezler ve fan sistemi, ısınan havanın binaya tabandan aktarımı, bina girişine rüzgarlık, dış kapı ve pencerelerin ısı valrhm özelliklerinin artırılması, seranın yeniden düzenlenmesi, dış duvarlara yalıtım uygulanması, ölçüm donanımı kuruimas; için gerekli projelendirme ve inşaat ve tesisat isteri yapılmıştır. Ancak binada; yerden ısıtma için gerekli menfezlerin imalat ve montajı ve pencerelere gece yalıtımı uygulanması işleri tamamlanamamıştır. Hem çatıdaki hava ısıtmalı toplacın hem de binanın ısıl performansının deneysel olarak belirlenmesi için gerekli ölçümler, binadaki inşaat ve tesisat işlerinin Haziran ayında tamamlanmış olması nedeniyle yapılamamıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile ODTÜ Güneş Evi, güneşle bina ısıtma uygulamaları için uygun bir laboratuvar olarak değişik tür araştırmalar için kullanılabilecek hale getirilmiştir.