Hide/Show Apps

Kirleticilerin kefal balığı (Mugil cephalus)'un karaciğerindeki DNA üzerine etkileri

Download
1997
Gaınes, F. Alec
Karakoç, Telli Fatma
Tuli, Abdullah
Hewer, Alan
Bu proje çerçevesinde Akdeniz ve Karadenizden seçilen limanlarda yaşayan bazı kefal balığı türlerinde, kirliliğin etkisiyle fizyolojilerindeki enzimatik değişiklikler ve DNA'larındaki bozulmalar mikroskop altına alınmıştır. Farklı kefal balığı türlerinde (lisa ramada,Oedolechilius labeo,Lisa aurata) ölçülen enzim aktiviteleri birbirine çok yakın türlerin hatta aynı habitatı kullanan türler arasındaki farkı ortaya koymuştur. Farkın hem türün kendisine has özelliklerine hemde beslenme seçimlerine bağlı olduğu yapılan çalışma ile ortaya konmuştur. Birçok antioksidant enzim yardımıyla (Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz,Glutatyon peroksidaz,Glutatyon redüktaz,Glutatyon,Süperoksit Dismütaz,Malindialdehit) kefal balığı türlerinin farklı kirlilik seviyelerine karşı gösterdiği tepki ortaya konmuştur. Kirliliğin artması SOD aktivitesini düşürürken GSH-P,GSH-R,MDA miktarları artarken G-6-PD,GSH miktarları dalgalanmalar göstermiştir. Aromatik DNA eklemeleri de farklı türlerde ve farklı limanlarda değişimler göstermiştir. Buna göre Mersin limanı kefal balıkları DNA bozulmalarından en fazla etkilenen türler olmuşlardır.ODTÜ-DBE liman kefal balıkları ise daha az etkilenmişlerdir. Kan ve akciğer arasında Mersin ve ODTÜ-DBE liman kefal balıkları arasında oldukça bariz fark varken Yomra limanı kefal balıklarında fark bulunamamıştır. Aromatik DNA eklemleri için kullanılan iki metod arasındaki farkın nükleaz P1 zenginleştirmesi yapılırken bazı eklemlerin enzimatik olarak parçalanması sonucunda ortaya çıktığı literatür bilgileriyle de desteklenmiştir.