Gaz depolama ve kataliz alanlarında kullanılmak üzere fonksiyonel zeolit sentezi

2018-12-31
İpek Torun, Bahar
Memioğlu, Özgün
Karakaya, Büşra
Altiparmak, Ismihan
Zeolitler, tasarlanabilir gözenek boyutları, asit dereceleri ve derişimleri, gözenekleri içerisinde tutabildikleri tek ya da çift metalli aktif kataliz merkezleri sayesinde kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. Bu projede hidrojen molekülü depolama, ikincil reaksiyonları önleme ve de metanın tek aşamada metanole çevrimi gibi konularda değişik yapılarda (mezo-gözenek ilavesi de dahil farklı gözenek boyutlarına sahip) ve farklı katyonlar içeren zeolitleri sentezlemesi amaçlanmıştır.
Citation Formats
B. İpek Torun, Ö. Memioğlu, B. Karakaya, and I. Altiparmak, “Gaz depolama ve kataliz alanlarında kullanılmak üzere fonksiyonel zeolit sentezi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61390.