Bakır esaslı şekil bellekli alaşımların toz metalurjisi yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu

Download
2001
Ögel, Bilgehan
Bor, Şakir
Dericioğlu, Arcan Fehmi
Gürhan, Cansu
MİSAG 121 No'lu projede, Cu-19,5Zn-7Al şekil bellekli alaşımın toz metalurji yöntemi ile üretilmesi planlanmıştır. Alaşım tozu, uygun oranlarda saf Cu, Zn ve Al metal tozlarının karıştırılması ile hazırlanmıştır. Tozların soğuk preslenmesi ve sinterlenmesi çinko kaybını engellememiştir. Ayrıca, aluminyum tozu içyapıda gözeneklere neden olmaktadır. Al tozu sinterlemenin erken safhalarında erimekte ve katılaşma sonrası gözenek bırakmaktadır. İnce Al (25$\mu$m) tozu kullanılarak 650$\circ$C' da sıcak preslenen numunelerde gözenekler ve çinko kaybı en aza indirgenebilmiştit. Sıcak preslsms işlemi sonrası 900$\circ$C' da homojenize edilen numunelerin içyapısı martensit fazından oluşmaktadır. Sıcak haddelenerek şerit haline getirilen numuneler şekil bellek özelliği göstermektedir. Bu numunelerin dönüşüm sıcaklığının 100$\circ$C'ın altında olduğu tesbit edilmiştir. Ancak bu yöntem ile elde edilen numuneler gevrektir. Tane ıslahı amacı ile alaşım tozuna katılan$\gamma$-A$l_2$$\O_3$ tozu (o.05$\mu$m) başarılı olmuştur. Taneler ortalama 25$\mu$m boyutlarında olup, klasik yöntemler ile üretilen alaşımlardakine göre en az dört kat daha ufaktır.
Citation Formats
B. Ögel, Ş. Bor, A. F. Dericioğlu, and C. Gürhan, “Bakır esaslı şekil bellekli alaşımların toz metalurjisi yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVNU5EUT0.