Doku Mühendisliği Yöntemi ile Hastaya Özel Ortopedik İmplant Tasarımı ve Üretimi

Download
2016
Köse, Torun Gamze
Hasırcı, Nesrin
Baran, Türker
Beyzadeoğlu, Tahsin
Yücel, Deniz
Tönük, Ergin
Endoğan Tanır, Tuğba
Doku Mühendisliği, gözenekli destekler üzerinde hastanın kendi hücrelerinin kullanılmasıyladoku geliştirilmesini, hastanın defekt bölgesine bu yarı gelişmiş dokunun yerleştirilmesini,böylelikle hasarlı bölgenin etkin ve hızlı iyileşmesini hedefleyen önemli bir tedavi yöntemidir.Bu uygulamadaki önemli öge, kullanılan malzemenin biyouyumlu ve biyobozunur olmasıdır.Yeni gelişen teknolojilerin, özellikle bilgisayarlı tomografi (BT), hızlı prototipleme (HP), ya dabenzeri tekniklerin implant üretiminde birlikte kullanılması ile, hastadaki defekt bölgesininboyutlarının tam olarak tanımlanması ve ona tam uyacak üç boyutlu (3B) implant üretimimümkün olmaktadır. Bu projede amaç, ileri teknolojilerin uygulanması ile hastanıngereksinimine cevap verebilecek ve hasar bölgesini tedavi edebilecek şekilde kişiye özel veözgün implant üretilebilmesini sağlamaktır. Konunun özgün değeri, yeni geliştirilecekbiyobozunur polimerik kompozit malzemelerin, bilgisayarlı tomografi ve hızlı prototipleme(BT+HP) teknikleri ile farklı tasarımlarda şekillendirilmesi, denek'e özgü hücreler yüklenerekdoku mühendisliği ürünlerine dönüştürülmesi ve in vivo uygulamalar ile performansınıngösterilmesi olacaktır. Projede hücre taşıyıcısı üretmek için önerilen polimerler, HP işlemesineuygun olduğu için polikaprolakton (PCL) ve polimer oluştuktan sonra çapraz bağlanmaolanağı veren polipropilen fümarat (PPF) dir. Bu polimerik yapılara hidroksiapatit (HAp)katılarak farklı kompozisyonlarda kompozitler hazırlanacaktır. Dolayısıyla farklıkompozisyonlarda, BT ile tanımlanmış ve HP ile şekillenmiş, hücre tutunmasına vebüyümesine olanak sağlayan ve aynı zamanda mekanik dirence de sahip ve biyobozunurolan implantlar yapımı ve bitmiş ürün özellikleriyle özgün olacaktır. Proje sırasıyla, in situ, invitro ve in vivo uygulamaları içermektedir. Bu projenin kapsamında olmamasına rağmen nihaiamaç, insana özel tasarımlanmış implantların geliştirilebilmesidir. Bu proje, insanuygulamaları basamağına kadar olan çalışmaları kapsamaktadır

Suggestions

Wet spun PCL scaffolds for tissue engineering
Malikmammadov, Elbay; Hasırcı, Nesrin; Endoğan Tanır, Tuğba; Department of Micro and Nanotechnology (2017)
Scaffolds produced for tissue engineering applications are promising alternatives to be used in healing and regeneration of injured tissues and organs. In this study, fibrous poly(ε-caprolactone) (PCL) scaffolds were prepared by wet spinning technique and modified by addition of β-tricalcium phosphate (β-TCP) and by immobilizing gelatin onto fibers. Meanwhile, gelatin microspheres carrying Ceftriaxone sodium (CS), a model antibiotic, were added onto the scaffolds and antimicrobial activity of CS was investi...
Patient-specific orthopedic implant design and production with tissue engineering method
Büyüksungur, Senem; Hasırcı, Vasıf Nejat; Department of Biotechnology (2019)
Customized and patient specific, tissue engineered constructs are needed for the treatment of irregular shaped bone defects. This study presents the preparation of two different 3D printed scaffolds. 1) PCL-based scaffolds modified with nanohydroxyapatite (HAp) and poly(propylene fumarate) (PPF), and 2) Cell carrying hybrid scaffolds of PCL/GelMA. 3D printed, PCL-based scaffolds were coated with HAp or HAp/PPF before cell seeding and their presence enhanced osteoconductivity and compressive mechanical stren...
Cellulose-based electrospun scaffolds for tissue engineering applications
Atila, Deniz Hazal; Tezcaner, Ayşen; Yazgan Karataş, Ayten; Department of Engineering Sciences (2014)
With the use of a scaffold as support material, adequate number of cells, and bioactive molecules, tissue engineering applications intend to promote the regeneration of tissues or to replace failing or malfunctioning tissues/organs. In this study, electrospun 2D and 3D cellulose-based scaffolds were aimed to be produced with pullulan (PULL). Cellulose acetate (CA) and PULL powders in various ratios (80/20, 50/50, and 80/20) were dissolved in DMAc/DMSO solvent system and electrospun as either 2D or 3D forms....
Growth factor loaded silk fibroin/PEGDMA hydrogels for articular cartilage tissue engineering
Fathi Achachelouei, Milad; Tezcaner, Ayşen; Engin Vrana, Nihal; Department of Biomedical Engineering (2018)
The aim of this study was to develop bFGF and TGF-β1 loaded polymeric nanoparticles (PNPs) and dental pulp stem cells (DPSCs) containing dimethacrylated poly(ethylene glycol) (PEGDMA)/silk fibroin hydrogels as scaffolds for regeneration of the cartilage tissue. Poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA) nanoparticles (NPs) were prepared with double emulsion-solvent evaporation technique. The effect of different excipients (poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PetOx), heparin and Kolliphor P 188) on the entrapment efficienc...
Surface functionalized poly-lactic acid (PLA) scaffolds for bone tissue engineering
Monirizad, Mahsa; Keskin, Dilek; Ermiş Şen, Menekşe; Department of Engineering Sciences (2022-2)
The need for more effective tissue grafts for orthopedic applications is one of the main research areas of tissue engineering. In bone tissue engineering (BTE), scaffolds that can mimic bone tissue both from mechanical and biological perspectives are investigated mostly. In this study, it was aimed to develop a BTE scaffold that can mimic bone ECM, mechanical strength and cell biocompatibility in a single design and thus, various groups of scaffolds were characterized in terms of mechanical, biocompatibilit...
Citation Formats
T. G. Köse et al., “Doku Mühendisliği Yöntemi ile Hastaya Özel Ortopedik İmplant Tasarımı ve Üretimi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneU16YzM.