Hide/Show Apps

Doku Mühendisliği Yöntemi ile Hastaya Özel Ortopedik İmplant Tasarımı ve Üretimi

Download
2016
Hasırcı, Nesrin
Köse, Torun Gamze
Baran, Türker
Beyzadeoğlu, Tahsin
Tönük, Ergin
Yücel, Deniz
Endoğan Tanır, Tuğba
Doku Mühendisliği, gözenekli destekler üzerinde hastanın kendi hücrelerinin kullanılmasıyladoku geliştirilmesini, hastanın defekt bölgesine bu yarı gelişmiş dokunun yerleştirilmesini,böylelikle hasarlı bölgenin etkin ve hızlı iyileşmesini hedefleyen önemli bir tedavi yöntemidir.Bu uygulamadaki önemli öge, kullanılan malzemenin biyouyumlu ve biyobozunur olmasıdır.Yeni gelişen teknolojilerin, özellikle bilgisayarlı tomografi (BT), hızlı prototipleme (HP), ya dabenzeri tekniklerin implant üretiminde birlikte kullanılması ile, hastadaki defekt bölgesininboyutlarının tam olarak tanımlanması ve ona tam uyacak üç boyutlu (3B) implant üretimimümkün olmaktadır. Bu projede amaç, ileri teknolojilerin uygulanması ile hastanıngereksinimine cevap verebilecek ve hasar bölgesini tedavi edebilecek şekilde kişiye özel veözgün implant üretilebilmesini sağlamaktır. Konunun özgün değeri, yeni geliştirilecekbiyobozunur polimerik kompozit malzemelerin, bilgisayarlı tomografi ve hızlı prototipleme(BT+HP) teknikleri ile farklı tasarımlarda şekillendirilmesi, denek'e özgü hücreler yüklenerekdoku mühendisliği ürünlerine dönüştürülmesi ve in vivo uygulamalar ile performansınıngösterilmesi olacaktır. Projede hücre taşıyıcısı üretmek için önerilen polimerler, HP işlemesineuygun olduğu için polikaprolakton (PCL) ve polimer oluştuktan sonra çapraz bağlanmaolanağı veren polipropilen fümarat (PPF) dir. Bu polimerik yapılara hidroksiapatit (HAp)katılarak farklı kompozisyonlarda kompozitler hazırlanacaktır. Dolayısıyla farklıkompozisyonlarda, BT ile tanımlanmış ve HP ile şekillenmiş, hücre tutunmasına vebüyümesine olanak sağlayan ve aynı zamanda mekanik dirence de sahip ve biyobozunurolan implantlar yapımı ve bitmiş ürün özellikleriyle özgün olacaktır. Proje sırasıyla, in situ, invitro ve in vivo uygulamaları içermektedir. Bu projenin kapsamında olmamasına rağmen nihaiamaç, insana özel tasarımlanmış implantların geliştirilebilmesidir. Bu proje, insanuygulamaları basamağına kadar olan çalışmaları kapsamaktadır