Yerli koyun ırklarında bulunan genetik çeşitlilik

Download
2004
Soysal, İhsan M.
Togan, İnci Zehra
Ünal, Özkan Emel
Baştanlar, Koban Evren
Ergüven, Ayşe
Altunok, Vahdettin
Bu çalışmada, Türk koyun ırklarında mevcut genetik çeşitlilik 5 mikrosatelit lokusu kullanılarak incelenmiştir. Devlet üretim çiftlikleri, üniversite üretim çiftlikleri ve yerel yetiştiricilerin elinde bulunan sürülerden yerli ve melez onbir Türk ırkı (Akkaraman, Morkaraman, Kıvırcık, İvesi, Dağlıç, Karayaka, Hemşin, Norduz, Kangal, Konya Merinosu, Türkgeldi) ile bireyleri Irak'tan getirilmiş yabancı bir ırkı (Hamdani) temsil eden toplam 423 birey bu çalışmada kullanılmıştır. Bazı ırklar icin birden fazla örnekleme yapılmıştır. Genetik varyasyonun ölçütlerinden beklenen heterozigotluk (HE) 0.686 ile 0.793 arasında, ortalama gözlenen allel sayıları (OAS) ise 5.8 ile 11.8 arasında değişmiştir. Türkiye üzerinde allel frekans dağılımları, evcilleşme merkezlerinden olmuş olabilecek göçlerle beklenen, dogudan batıya geçişli bir değişim göstermemiştir. FST indeksi Akkaraman, Karayaka ve Dağlıç'ta aynı ırkın farklı örneklemelerindeki farklılaşmayı ölçmek için kullanılmıştır ve yetiştirme çiftliğinden alınan Akkarman1'in diğer iki Akkaraman populasyonundan istatistiki önemle (P<0.001) farklı olduğu bulunmuştur. FIS indeksi ile ırklar Hardy-Weinberg (H-W) dengesi açısından test edilmiş, Akkaraman1, İvesi, Morkaraman ve Hemşin'de H-W'den sapma tespit edilmiştir. AMOVA analizi toplam genetik varyasyonun büyük bir kısmının (~% 95) ırk içi bireyleri arasında olduğunu göstermiştir. Parallel sonuçlar ırk ve bireyleri arası genetik ilişkinin incelendiği faktöriyel benzerlik analizi ve allel paylaşım uzaklığı ile de elde edilmiş ve genellikle, ırklar arası belirgin bir fark görülmemiştir. DA genetik uzaklığı ile çizilen komşu birleştirme ağacı ve temel öğeler analizi ise ırklar ve çeşitli örnekleri arası farklılaşmayı incelemek için kullanılmıştır. Özellikle ilk analiz çiftlik örneklerinin farklı olduğunu göstermiştir. Delaunay ağı ırklar arasında 4 adet (ikisi coğrafi bariyer ile paralel) genetik sınır belirlemiştir. Sonuçların hepsi Kıvırcık ırkının diğerlerinden çok farklı olduğu yönündedir. Mantel testi ve Darboğaz testi istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç ortaya koymamıştır. Avrupa ırklarının çoğuna genetik olarak en yakın bulunan Kıvırcık örneği olmuştur. Türk ırklarında Avrupa ırklarından yüksek fakat çok da farklı olmayan bir genetik çeşitlilik belirlenmiştir. Bunda son yıllarda koyun sayısında, Türkiye’de, yaşanan hızlı düşüş etkili olmuş olabileceği düşünülmüştür.

Suggestions

Genetic diversity of native and crossbreed sheep breeds in Anatolia
Koban, Evren; Togan, İnci Zehra; Department of Biology (2004)
In this study the genetic diversity in Turkish native sheep breeds was investigated based on microsatellite DNA loci. In total, 423 samples from 11 native and crossbreed Turkish sheep breeds (Akkaraman, Morkaraman, Kivircik, Ivesi, Dagliç, Karayaka, Hemsin, Norduz, Kangal, Konya Merinosu, Türkgeldi) and one Iraqi breed (Hamdani) were analyzed by sampling from breeding farms and local breeders. After excluding close relatives by Kinship analysis, the genetic variation within breeds was estimated as gene dive...
Reassessment of genetic diversity in native turkish sheep breeds with large numbers of microsatellite markers and mitochondrial DNA (MTDNA)
Doğan, Şükrü Anıl; Togan, İnci Zehra; Department of Biology (2009)
In the present study, within and among breed genetic variability in seven native Turkish sheep breeds (Akkaraman, Dağlıç, Gökçeada, İvesi, Karayaka, Kıvırcık and Morkaraman) were analyzed based on 20 microsatellite loci. For the analysis, various statistical methods such as Neighbor-Net, Factorial Correspondence Analysis (FCA) and Structure were used. High level of genetic variability within the Turkish breeds was observed. Gene pools of the breeds were visualized and found that they are highly overlapping ...
Bioinformatic analyses in microsatellite-based genetic diversity of Turkish sheep breeds
Acar, Hande; Togan, İnci Zehra; Department of Bioinformatics (2010)
In the present study, within and among breed genetic diversity in thirteen Turkish sheep breeds (Sakız, Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Norduz, Herik, Akkaraman, Dağlıç, Gökçeada, İvesi, Karayaka, Kıvırcık and Morkaraman; in total represented by 628 individuals) were analyzed based on 20 microsatellite loci. Loci were amplified by Polymerase Chain Reactions and products were electronically recorded and converted into [628 x 20] matrix representing genotypes of individuals. Reliability of the genotyping and ge...
Türkiye’den 12 Yerli, Karagül, Karacabey Merinosu ve Anadolu Yaban Koyununda (Ovis gmelinii anatolica) Y-Kromozom Polimorfizmleri
PARMAKSIZ, Arif; OYMAK, Ahmet; YÜNCÜ, Eren; DEMİRCİ, Sevgin; KOBAN BAŞTANLAR, Evren; ÖZKAN ÜNAL, Emel; TOGAN, İnci; ÖZER, Füsun (Kafkas University, 2018)
In this study, 182 male animals from 12 native sheep breeds, as well as Karacabey Merino and Karagül breeds of Anatolia, wild sheep Anatolian Mouflon (Ovis gmelinii anatolica) were used as the study material. Based on SRY and SRYM18 regions on the Y-chromosome, haplotypes of the populations were analyzed using DNA sequence analyses. The SRY region, A-oY1 allele was observed in all of the individuals studied. On the other hand, four different alleles corresponding to four Y-chromosome haplotypes were dete...
Genetic diversity of sheep breeds focusing on conservation research in turkey
Açan, Sinan Can; Togan, İnci Zehra; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biology (2012)
In the first part of the present study, samples of 13 native Turkish sheep breeds (n=628) were examined, individually and comparatively, with respect to their 19 microsatellite loci to characterize them by employing various statistical analyses. Low FST values, high mean number of alleles and allelic richness as well as results of Factorial Correspondence Analysis and Structure analyses showed the degree of admixture between native sheep breeds of Turkey, IVE and SAK were observed as the most distincts of t...
Citation Formats
İ. M. Soysal, İ. Z. Togan, Ö. E. Ünal, K. E. Baştanlar, A. Ergüven, and V. Altunok, “Yerli koyun ırklarında bulunan genetik çeşitlilik,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RRNU9EZz0.