Alüminyum alaşımlarının aşırı plastik deformasyon işlemleriyle üretilmesi

Download
2008
Gür, Hakan C.
Ögel, Bilgehan
Atala, Haluk
Bor, Şakir
Tan, Evren
Yüksek dayançlı alüminyum alaşımından mühendislik parçalarının üretimi, kapsamlı yatırım gerektiren büyük tesislerde termo-mekanik işlemlerle mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin tane boyutunu ancak 10 mikrona kadar düşürebilmesi ve işlem parametrelerinin her alaşım için yeniden ayarlanma gerekliliği dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Al alaşımları için alternatif imalat tekniklerinin geliştirilmesi için son zamanlarda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Çalışmalar, aşırı plastik deformasyon ile çok ince taneli iç yapı elde edilerek, Al- alaşımlarının mukavemetinde önemli artış sağlanabildiğini göstermiştir. Bu projenin konusu, alüminyum alaşımları için laboratuar ölçekli aşırı plastik deformasyon sistemleri tasarlayıp imal etmek ve elde edilen numuneleri karakterize etmektir. Projede gerçekleşenler aşağıda aşamalı olarak özetlenmiştir: ■ Önce, imal edilecek deformasyon düzeneklerinin tasarıma yardımcı olmak ve deformasyona etki eden faktörleri irdelemek için sonlu eleman analizi yöntemiyle modelleme çalışmaları yapılmıştır. İşlem parametrelerinin (kalıp geometrisi, sürtünme katsayısı) ve deforme edilen malzeme özelliklerinin (deformasyon pekleşmesi parametreleri/mekanizmaları ve deformasyon hızı hassasiyeti) işlem performansına etkileri incelenmiştir. Ayrıca malzeme sertleşme mekanizmaları ve hasar oluşumunun deformasyona uğrayan malzeme üzerine etkileri tartışılmıştır. ■ İkinci aşamada, çubuk şeklinde hacimli parçaları deforme eden Eş Kanallı Açısal Presleme (ECAP) sistemi tasarımlanıp imal edilmiştir. ECAP sistemi kullanılarak deforme edilen çeşitli alüminyum alaşımlarının mekanik özelliklerindeki ve mikroyapısındaki değişimler incelenmiştir. ■ Son aşamada, elde edilen tecrübeler ışığında, yassı mamulleri kesintisiz deforme edebilen Değişken Kanallı Açısal Presleme (DCAP) sistemi tasarımlanıp imal edilmiştir. Farklı sayıda pasodan geçirilen 6061 Al-alaşımı numunelere sertlik ve çekme deneyleri uygulanarak, DCAP paso sayısına bağlı olarak yüksek mukavemetli, ince taneli alüminyum levha üretilebilirliği incelenmiştir.

Suggestions

Severe plastic deformation of age hardenable aluminum alloys
Tan, Evren; Ögel, Bilgehan; Gür, Cemil Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2012)
Industrial products of high-strength Al-alloys are currently manufactured by thermo-mechanical processes, which are only applicable in the integrated plants requiring high investment cost. Moreover, reduction of the average grain size not less than 10 μm and re-adjustment of process parameters for each alloy type is evaluated as disadvantage. Therefore, recently there have been many research studies for development of alternative manufacturing techniques for aluminum alloys. Research activities have shown t...
Analysis and design for aluminum forging process
Öztürk, Hüseyin; Gökler, Mustafa İlhan; Department of Mechanical Engineering (2008)
Aluminum forging products has been increasingly used in automotive and aerospace industry due to their lightness and strength. In this study, aluminum forging processes of a particular industrial part for the two different alloys (Al 7075 and Al 6061) have been analyzed. The forging part, forging process and the required dies have been designed according to the aluminum forging design parameters. The proposed process has been simulated by using the Finite Volume Method. In the simulations, analysis of the p...
Catalytic pyrolysis of plastic wastes over SAPO-34 catalyst
Bursalı, Tülay; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur; Department of Chemical Engineering (2014)
Thermoplastic materials have a wide variety of usage area due to their low costs and easy processing properties. However, these materials cause a serious environmental pollution because of being non-biodegradable and their long-term self-recycling. Considering energy need and clean environment, it is proper to degrade thermoplastic materials into lower moleculer weight products which are potential raw materials for petrochemical industry. In addition, it is possible to decrease the reaction temperature & ti...
Ion Implanted Homojunction Crystalline Silicon Solar Cells
Bektaş, Gence; Turan, Raşit; Ünalan, Hüsnü Emrah; Department of Micro and Nanotechnology (2022-6-22)
Process simplification is one of the requirements to reduce the workload and cost of solar cell manufacturing, especially for complex designs. In particular, the application of the ion implantation method in patterned and single side doping processes, which are the bottlenecks of the diffusion method, brings many conveniences in cell production. Flexibility in the selection of masking material during doping is another important factor that makes the ion implantation method attractive. Moreover, by varying t...
Application of density functional theory to propylene to propylene oxide catalytic reaction
Onay, Deniz; Önal, Işık; Fellah, Mehmet Ferdi; Department of Chemical Engineering (2015)
Current propylene oxide production highly relies on costly and environmentally disadvantageous processes. Direct propylene epoxidation on heterogeneous surface is desired to replace these processes. With this ultimate goal in mind, propylene epoxidation has been investigated on Cu2O(001) and RuO2(110) surfaces. Different elementary steps of the reaction mechanism that result in propylene oxide formation are analyzed on these catalytic models by using Density Functional Theory (DFT) calculations via Vienna A...
Citation Formats
H. C. Gür, B. Ögel, H. Atala, Ş. Bor, and E. Tan, “Alüminyum alaşımlarının aşırı plastik deformasyon işlemleriyle üretilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RNd05qWT0.