Farklı kanser tiplerine model hücre hatlarında ilaç dirençlilik mekanizmalarının moleküler yöntemlerle incelenmesi ve geri çevrilmesi

Download
2008
Kars, Meltem Demirel
Gündüz, Ufuk
Baran, Yusuf
Mutlu, Pelin Kaya
İşeri, Darcansoy Özlem
Ural, Uğur Ali

Suggestions

Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi
Dağ, Damla; Kilercioğlu, Mete; Öztop, Halil Mecit (null; 2015-11-12)
Farklı subtrotik Kuzey Atlantik ekosistem yapılarının algoritma sınaması yaklaşımı kullanarak karşılaştırılması
Yumruktepe, V Çağlar; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria (null; 2016-01-01)
Developing enteral feeding formulations with different protein sources, rheological characterization and microstructural analysis of these formulations
Atıl, Gökhan Uğur; Mert, Behiç; Department of Food Engineering (2021-2-12)
People who underwent surgery or suffer from dysphagia disease cannot consume solid food materials. Liquid food formulations which are called as enteral feeding formulations are prepared for these people. The main objective of this study was to investigate the usage possibilities of different plant-based proteins in enteral nutrition products and to examine the effects of these proteins on these products such as rheology, stability and microstructure. In the first part of this study protein concentrates were...
Effect of gelatinization properties of different starch types in the presence of psyllium fiber on in vitro digestion
Sevilmiş, Başak; Şensoy, İlkay; Department of Food Engineering (2021-2-12)
Starch’s digestibilityin foods strongly depends on the structure, other ingredients,and processing conditions used. It is essentialto understand the relationship between food matrix and starch digestibility. Theaimwasto investigate the effect of psyllium fiber on gelatinization, crystallinity, and in vitrodigestibility of starches with different crystalline structures (A, B,and C). Starches from variousbotanical sources (wheat, potato, and tapioca) with and without added psyl...
Farklı Bitki Türlerinde Kalmodülin Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü (CAMTA) Ailesinin Genom Çapında Analizi
ATEŞ, DİLAN; Aksoy, Emre (2020-10-04)
Citation Formats
M. D. Kars, U. Gündüz, Y. Baran, P. K. Mutlu, D. Ö. İşeri, and U. A. Ural, “Farklı kanser tiplerine model hücre hatlarında ilaç dirençlilik mekanizmalarının moleküler yöntemlerle incelenmesi ve geri çevrilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/Tnpjd09EZz0.