Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin Ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi

Download
2016
Yılmaz, Ayşen
Yazıcı, Necmeddin Ahmet
Esentürk, Okan
Çırpan, Ali
Danışman, Mehmet Fatih
Mete, Ersen
Araz, Ocak Şule
Projemizde üç değişik iş paketi çalışıldı: 1) LaBO3, GdBO3 ve YBO3 bileşikleri iki değişiksentez yöntemiyle, mikrodalga yardımlı katı hal sentez yöntemi ve hidrotermal sentez yöntemiile sentezlenip içlerine değişen miktarlarda Dy3+, Tb3+ ve Sm3+ iyonları katkılanıpfotolüminesan özellikleri incelendi. Sentez yöntemi değiştiğinde elde edilen ürününmorfolojisinin ve fotolüminesan şiddetinin değiştirdiği görüldü. Farklı iyon katkılama ile farklırenkte ışıma elde edildi. 2) Radyasyon ölçümlerinde kişisel dozimetre olarak kullanımamacıyla Cu2+, Mn2+, Ag+ iyonlarıyla katkılanmış lityumtriborat, LiB3O5 ve lityumtetraborat,Li2B4O7 bileşikleri üretilip termolüminesans ölçümleri gerçekleştirildi. Mn2+ iyonu katkılılityum tetraborat bileşiğinin termolüminesan şiddeti Cu2+ katkılı örneklerden daha düşük çıktı.Bunun yanında Cu2+ yanına Ag+ katkılaması termolüminesan ışıma eğrisinin yerini istenensıcaklık derecelerine kaymasını sağladı. 3) Karborantiyol moleküllerinin altın alttaşlar üzerindekendiliğinden düzenlenmiş tek tabakalarının yapısal, termal ve elektronik özelliklerininincelenebilmesi için altın ince film üzerinde çözeltiden kaplama yöntemiyle filmleri hazırlandı.Bu filmlerin analizi için en yoğun ve rutin şekilde kullanılan, temas açısı, elipsometre, atomikgüç mikroskobu taramaları ve bilgisayar programı ile teorik hesaplamalar yapıldı. Projeyürütücüsü ve araştırmacılar destek olduğu için TÜBİTAK?a teşekkür etmektedir.
Citation Formats
A. Yılmaz et al., “Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin Ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrMU1qZzQ.