Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar

Download
2002
Ünsal, Mustafa
Türkoğlu, Muhammet
Yenici, Elif
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün teknik yardımı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülmüştür. Proje süresince, Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi çıkışında, ortasında, ve Ege Denizi çıkışında seçilen üç istasyonda (Cl, Ç2 ve Ç3) sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fitoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin derinliğe ve aylara göre değişimleri ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Yüzeyde en yüksek sıcaklık Ağustos ayında, en düşük sıcaklık ise Ocak ayında ölçülmüştür. Yüzey tuzlulukları, Mart ayından itibaren azalmaya başlamış ve bu azalma Mayıs ayına kadar devam etmiştir. Mevsimlere göre değişen üst tabakanın derinliği, Ç1 istasyonunda en fazla bulunmuş ve Ç3 istasyonuna doğru azalarak bu istasyonda 5-6 metreye inmiştir. Besin tuzu konsantrasyonları Aralık ayında en yüksek düzeye ulaşmış ve konsantrasyonlar yüzeyden derine doğru azalmıştır. Hücre sayısı yıl boyunca üç kez maksimum düzeye ulaşmıştır; Ocak, Haziran ve Ekim. Diatomeler Ocak ayında, Dinoflagellatlar ise Haziran ayında en yüksek düzeye ulaşmışlardır. Klorofil-a değerleri Ocak ayında maksimum düzeye ulaşmış, bunu Ekim ayı izlemiştir. Parametreler arasındaki önemli ilişkilerin sayısı ve düzeyi, istasyonlara ve aylara göre farklılıklar göstermiştir. Hücre sayısının en yüksek olduğu aylarda (Ocak, Haziran ve Ekim), önemli ilişkilerin sayısı artmıştır.
Citation Formats
M. Ünsal, M. Türkoğlu, and E. Yenici, “Çanakkale Boğazı’ nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpBeU1nPT0.