C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması

Download
2015
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tamolarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içisinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilentranskripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stresyanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve otofaji yolakları belirli koşullarda bir aradaetkilidir.Yaptığımız çalışmalarda konfluensiye ulaştıktan sonra, enterosit benzeri hücrelerefarklılaşabilen kolon kanser hücre hattı Caco-2’de, farklılaşma sürecinde hem ER stresi hemde otofaji gözlenmiştir. Bu proje kapsamında ER stresi ve otofajide önemi bilinen birtranskripsiyon faktörü olan C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta)nın, kolonhücrelerinin farklılaşma mekanizmasındaki etkinliği araştırılmıştır.

Suggestions

Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu
Gurbanov, Tunçer Sinem; Banerjee, Sreeparna(2019)
Kısa zincirli yag asitleri bagırsakta komensal bakteriler tarafından üretilmektedir ve bunlarıninflamasyonu azalttıkları bilinmektedir. Saptanan mekanizmalar içerisinde, siklooksigenaz-2(COX-2) gibi inflamatuvar proteinlerin ve sitokinlerin ifadesinde transkripsiyonel inhibasyonbulunmaktadır. Birkaç çalısma bütiratın inflamatuvar genlerin mRNA kararlılıgınıdegistirebilecegini belirtmektedir; fakat mekanizmalar açıklanmamıstır. Bu projede, kolonkanseri hücre hatlarının sodyum bütirat ile muamele edilmesi...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
İşlerel, Tekin Elif; Özcengiz, Gülay(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmektedir. B. subtilis tarafından üretilen basilisin, N-terminalinde L-alanineand C-terminalinde non-proteinojenik bir amino asit olan L-anticapsin?den oluşan dipeptidyapısı ile bilinen en küçük antibiyotiktir. Basilisin biyosentezinin dinamikleri ve molekülerregülasyonu ile ilgili literatür b...
Investigation of the molecular pathways involved in intestinal epithelial differentiation
Sade Memişoğlu, Aslı; Banerjee, Sreeparna; Department of Biology (2014)
The molecular mechanisms of balanced and continuous generation of intestinal epithelial cells, is poorly understood and disruption of this balance may result in neoplastic transformation and malignant growth. Differentiation is regulated by numerous signals, which in turn regulate signaling pathways directing activation or inactivation of certain transcription factors. Perturbations like changes in Ca2+ levels, glucose or amino acid starvation result in an ER stress response, which is also implicated in the...
Predicting the effect of hydrophobicity surface on binding affinity of PCP-like compounds using machine learning methods
Yoldaş, Mine; Alpaslan, Ferda Nur; Büyükbingöl, Erdem; Department of Computer Engineering (2011)
This study aims to predict the binding affinity of the PCP-like compounds by means of molecular hydrophobicity. Molecular hydrophobicity is an important property which aff ects the binding affinity of molecules. The values of molecular hydrophobicity of molecules are obtained on three-dimensional coordinate system. Our aim is to reduce the number of points on the hydrophobicity surface of the molecules. This is modeled by using self organizing maps (SOM) and k-means clustering. The feature sets obtained fro...
MikroRNA miR-106b nin ifadesinin artmasının meme kanseri üzerine olan etkisi
Banerjee, Sreeparna; Erson Bensan, Ayşe Elif; Muyan, Mesut(2013-12-31)
Laboratuvarımızdaki çalışmalar, meme kanserine yol açan muhtemel moleküler mekanizmaları çözümlemek üzerine temellendirilmiştir. Bu bağlamda, mikroRNA regülasyon mekanizmaları önemli rol oynamaktadır. Laboratuvarımızda daha önce yapılan çalışmalarda bazı mikroRNA ların (örneğin miR-125b) meme kanseri oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Belirli mikroRNA ların ifadesindeki azalma ya da artmanın kanser oluşumuna nasıl etki ettiği çalışılmıştır. Bu proje kapsamında ise pek çok kanser türünde artışı gösteril...
Citation Formats
S. Banerjee, “C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBMU1EYzM.