C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması

Download
2015
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tamolarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içisinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilentranskripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stresyanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve otofaji yolakları belirli koşullarda bir aradaetkilidir.Yaptığımız çalışmalarda konfluensiye ulaştıktan sonra, enterosit benzeri hücrelerefarklılaşabilen kolon kanser hücre hattı Caco-2’de, farklılaşma sürecinde hem ER stresi hemde otofaji gözlenmiştir. Bu proje kapsamında ER stresi ve otofajide önemi bilinen birtranskripsiyon faktörü olan C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta)nın, kolonhücrelerinin farklılaşma mekanizmasındaki etkinliği araştırılmıştır.
Citation Formats
S. Banerjee, “C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBMU1EYzM.