Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi

Download
2005
Beşiktepe, Şükrü
Tuğrul, Süleyman
Kubilay, Nilgün
Uysal, Zahit
Beşiktepe, Şengül
Yılmaz, Ayşen
Mutlu, Erhan
Ediger, Dilek
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikle ekosistemin işleyiş mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla kinetik ağırlıklı çalışmalar ön plana alınmıştır ve model çalışmalarında kullanılan parametrelerin ölçülmesi ve türetilmesi çalışmaları yapılmıştır. Atmosfer girdilerinin Akdeniz ekosistemine etkileri Erdemli'de kurulu örnekleme istasyonu verileri ve Erdemli önlerindeki deniz ölçümleri kullanılarak incelenmiştir.
Citation Formats
Ş. Beşiktepe et al., “Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBek1URT0.