Jeoloji haritalarında bölütleme uygulamaları

Download
1997
Yalabık, Neşe
Atalay, Mehmet Volkan
Göktepe, Mesut
Arcasoy, Arda
Bu çalışmada, tek ve çok bandlı uzaktan algılama görüntülerinin bölütlemesi araştırılmaktadır. Bölütleme yaklaşımı, temel olarak incelenen arazinin doku özniteliklerinin farklılığına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Hiyerarşik özdüzenlemeli haritalar kullanarak gözetimsiz bir bölütleme yaklaşımı önerilmektedir. Öznitelik derleme aşamasında Markov rasgele alan doku modeli temel alınmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli algoritmalar geliştirilip, tek bandlı ve çok bandlı Landsat 5 TM uydu görüntüleri üzerinde denenmiştir Yeryüzüzü örtüsü sınıflaması, örneğin, su, orman, volkanik ve kireçtaşı oluşumlarının belirlenmesi, amacıyla yapılan bölütlemeler, ilgili arazinin yer doğruluk bilgileriyle başanlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Ayrıca, nesnel değerlendirmeler sonucunda % 90 doğru bölütleme oranına erişilmiştir.

Suggestions

Biyomimetik Bir Alt Uzuv Dış Iskelet Robotun Tasarımı Ve Denetimi
Başer, Özgür; Gürses, Senih; Kılıç, Ergin; Tilki, Umut(2017)
Dış iskelet robotlar, insan uzuvları ile etkileşim halinde çalışan, giyilebilir elektromekanikyapılardır. Bu robotlar, yürüme engeli olan ya da yaşlı kişilerde yardımcı uzuv, felçli kişilerderehabilitasyon ve sağlıklı insanlarda güç artırımı amacı ile kullanılmaktadır. Bu projede, insanvücudu eklemlerinin biyomekanik davranışlarından esinlenilerek enerji verimli, kararlı, güvenli,esnek ve kullanıcı ile uyumlu bir alt uzuv dış iskelet robotun biyomimetik tasarımı ve denetimigerçekleştirilmiştir.İnsan vücudun...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Yerel Voksel Ağları Ile Beyin Verisi Üzerinden Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi Ve Otomatik Olarak Tanınması
Öztekin, İlke; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Aksan, Emre; Velioğlu, Burak; Afrasiyabi, Arman; Alkan, Sarper(2015)
Yapay zeka konusunda çalışan araştırmacılar, insan zekasınından esinlenerek, insan zekasına benzeyen yapay sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır. Temel amaç insan gibi düşünen, insan gibi öğrenen ve problem çözebilen makinalar yapabilmektir. Bu sistemlerle ilgili yazılım ve donanımları geliştirebilmek üzere birçok matematiksel yöntem ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bu yöntemler sayesinde nesneleri algılama, tanıma, sınıflama ve öğrenme gibi önemli bilişsel süreçlerin matematiksel modelleri oluşturulmuştur...
Citation Formats
N. Yalabık, M. V. Atalay, M. Göktepe, and A. Arcasoy, “Jeoloji haritalarında bölütleme uygulamaları,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpZMk5nPT0.