Jeoloji haritalarında bölütleme uygulamaları

Download
1997
Yalabık, Neşe
Atalay, Mehmet Volkan
Göktepe, Mesut
Arcasoy, Arda
Bu çalışmada, tek ve çok bandlı uzaktan algılama görüntülerinin bölütlemesi araştırılmaktadır. Bölütleme yaklaşımı, temel olarak incelenen arazinin doku özniteliklerinin farklılığına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Hiyerarşik özdüzenlemeli haritalar kullanarak gözetimsiz bir bölütleme yaklaşımı önerilmektedir. Öznitelik derleme aşamasında Markov rasgele alan doku modeli temel alınmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli algoritmalar geliştirilip, tek bandlı ve çok bandlı Landsat 5 TM uydu görüntüleri üzerinde denenmiştir Yeryüzüzü örtüsü sınıflaması, örneğin, su, orman, volkanik ve kireçtaşı oluşumlarının belirlenmesi, amacıyla yapılan bölütlemeler, ilgili arazinin yer doğruluk bilgileriyle başanlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Ayrıca, nesnel değerlendirmeler sonucunda % 90 doğru bölütleme oranına erişilmiştir.
Citation Formats
N. Yalabık, M. V. Atalay, M. Göktepe, and A. Arcasoy, “Jeoloji haritalarında bölütleme uygulamaları,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpZMk5nPT0.