Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi

2018-12-31
Silisyumun alüminyum, boron gibi 3A grubu ve fosfor, arsenik gibi 5A grubu elementleri ile katkılanmasıyla homoeklem güneş hücreleri üretilebilir. Silisyum ve germanyum haricindeki güneş hücreleri heteroeklem yapı olarak adlandırılır ve bu hücrelerde elektron ve delik (hole) geçirgen tabakalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektron geçirgen tabakalar genellikle inorganik metal oksitler (örneğin çinko oksit (ZnO), titanyum oksit (TiO2), kalay oksit (SnO2) ve organik (örneğin, C60, PCBM) malzemeler kullanılarak üretilir. Doç. Dr. Görkem Günbaş ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci ortak bir çalışma ile perovskit heteroeklem güneş hücreleri üretilesi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Elektron geçirgen tabakaların ışık geçirgenliği yüksek, düşük kusur yoğunluğuna sahip ve iletkenlik bandının aktif soğurma tabakası ile uyumlu olması gerekmektir. Bu çalışmada F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT tabakaları üretilecek, ışık geçirgenliği, değerlik ve iletkenlik bant potansiyelleri tespit edilecek ve akım iletkenliği araştırılacaktır. Proje çıktılarının GÜNAM laboratuvarında üretilen perovskit güneş hücrelerinin veriminin artmasına katkı sunması beklenmektedir.
Citation Formats
E. G. Günbaş, S. Yerci, and M. C. Şahiner, “Perovskite Güneş Hücreleri için F ve Cl ile passive edilmiş TiO2 ve PDBPyBT Elektron Geçirgen Tabakalarının Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61393.