Hide/Show Apps

Gözenekli kalsiyum fosfat biyoseramiklerinin üretimi

1997
Taş, Cüneyt A.
Kıvrak, Nezahat
Şimşek, Arzum F.
Engin, Özgür N.
Kalsiyum fosfat bileşiklerinden olan kalsiyum hidroksiapatit $(HA: Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2)$ ve tri-kalsiyum fosfat $(TCP: Ca_3(PO_4)_2)$ yapay kemik uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bileşiklerin kimyasal sentez yöntemleri kullanılarak üretimi, dünyada sadece son otuz yıl içinde gerçekleştirilebilmiştir. Fizyolojik ortamlar içinde, HA "bioinert" TCP ise "bioresorbable" olması ile önem kazanmaktadır. Öte "'yandan, kalsiyum hidroksiapatit doğal kemiklerin inorganik kafeslerini oluşturan fazdır. Bu çalışma kapsamında saf HA, saf TCP, HA-TCP kompozit tozları, gerek saf su, gerek laboratuvarlarımızda üretilen "sentetik vücut sıvıları" içinde, kimyasal çöktürme yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. Kimyasal çöktürme yöntemleri ile üretilen HA tozları, mikron-altı boyutlara ve de yüksek kimyasal reaktiviteye sahip oldukları için, biyoseramik malzeme işleme ve üretim süreçlerinin kaçınılmaz evrelerinden birisi olan sinterleme esnasında çok kolay biçimde yoğunlaşabilmekte ve sonuçta "gözeneksiz" bir mikroyapıya ulaşmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında, bir kaç mikron sınırından başlayarak 150-200 mikron boyutlarına dek açık, birbiri ile bağlantılı gözenekliliğin, kalsiyum hidroksiapatit biyoseramik parçalarına, "köpüklendirme" yöntemi ile kazandırılmasına çalışılmış ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çalışmada üretilen kalsiyum hidroksiapatit parçalarında, doğal kemiklerin özgün morfolojisine benzer mikroyapılar elde edilmiştir.