Gümüş-Aşılanmış Çinko Oksit (zno):nanoparçacık Sentesi Ve İnce Film Kaplama Oluşturulması

2012-12-31
ZnO parçacıkların optik ve manyetik özelliklerine bağlı olarak elektronik ve opto elektronik aletlerde kullanılması parçacıkların boyut ve morfolojilerine önemli ölçüde bağlı olduğu gibi sentez esnasında parçacıkların yapısına aşılanan metallerde bu özellikleri önemli ölçüde iyileştirmektedir. ZnO nano parçacıklar çeşitli metotlarla sentezlenebilmektedirler. Bu metotlar arasında çökeltme tekniği çeşitli avantajlara sahiptir. i) metot karmaşık prosedürler ve ekipmanlar gerektirmez, ii) sentez aşamasında kullanılacak çeşitli precursorlar ZnO çekirdeği ile etkileşime geçecek ve kristalin bu yönlerde büyümesini engelleyecek ve sonuç olarak çeşitli konsantrasyonlarda çeşitli precursorlar seçilerek nano parçacıkların büyüklüğü kontrol edilebilmektedir, iii) moleküler precursorlar kullanıldığı için istenmeyen katyonların parçacık yapısına katılması engellenmiş olur. Sonuç olarak çökeltme tekniğiyle boyutları ve şekilleri kontrol edilebilen Ag aşılanmış ZnO nano parçacıkların basit bir prosedürle, karmaşık ekipmanlar olmadan homojen bir şekilde sentezlenmesi planlanmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı çeşitli morfoloji ve boyutlardaki ZnO nano parçacıkların i. Çökeltme tekniğiyle çeşitli boyut ve morfolojilerde sentezlenmesi esnasında parçacıklara gümüş iyonlarının aşılanması, ii. Bu yapıların karakterizasyonları yapılarak manyetik ve optik özelliklerinin belirlenmesi, iii. Son olarak da sentezlenen parçacıkların cam yüzeyine kaplanması ve karakterizasyonlarının yapılmasıdır. Çalışma genel olarak, parçacıkların boyut ve morfolojilerinin kontrol edilebilmesi amacıyla etilen glikol (çözücü) ve polivinil prolidon kullanılarak oda sıcaklığında sentezlenmesi ve yapıya Ag tuzu ilave edilerek Ag aşılamasını kapsamaktadır. Sentezlenen tozların karakterizasyonu: Kimyasal/yapısal belirlemeler: XRD ve XPS analizleriyle, Morfoloji ve tanecik boyutu: taramalı elektron mikroskobu (FESEM) ve geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), Optik özellikler: photoluminescence ve UV-vis spektroskopi teknikleriyle, ile gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Gümüşhane-Midi Sfelarit Konsantresinden Çinkonun Ekstraksiyonu Ve Kazanımının Optimizasyonu
Topkaya, Yavuz Ali(2012-12-31)
Ülkemizde sülfürlü çinko cevherlerinden metalik çinko eldesi için çalışmakta olan herhangi bir metalurji tesisi bulunmamakta, ülkede cevher zenginleştirme yöntemleri ile konsantre haline getirilen çinko cevherleri katma değer yaratacak şekilde işlenmeden yurtdışına konsantre çinko cevheri halinde satılmaktadır. Ayrıca, söz konusu bu cevherler sahip oldukları çinko metali ile birlikte önemli oranda altın, gümüş, kurşun, bakır, kadmiyum, indiyum, germanyum gibi kıymetli metalleri de beraberinde içermektedirle...
Gözenekli si ve ge nanoyapılarının ileri teknoloji güneş gözelerine uygulanması
Aydınlı, Atila; Turan, Raşit; Salihoğlu, Ömer; Bek, Alpan; Sungur, Özen Emel; İlday, Kayacan Serim; Altuntaş, Burcu(2014)
Uluslararası ikili işbirliği projesi olan bu çalışmada amaca uygun olarak gözenekli silisyum ve germanyum nanoyapılar silisyum oksit matris içerisinde büyütülmüş ve optoleektronik aygıt üretiminde kullanılmıştır. Söz konusu yapıları elde edebilmek için silisyum ve germanyum-zengin silisyum oksit ince filmler fiziksel yolla buhar depolama yöntemlerinden yararlanarak üretilmiş ve kristal oluşumunu sağlamak için de yüksek sıcaklık fırını, hızlı termal tavlama ve lazer tavlama yöntemleri ...
Study of wave impact loads on components of stilling wave basin on a vertical seawall
Altunbaş, Mustafa Gökay; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Kısacık, Doğan; Department of Civil Engineering (2022-8-24)
In this study, the wave pressure on components of Stilling Wave Basin (SWB) is investigated by analyzing the physical model experiment data of wave pressures for various hydrodynamic conditions. SWB is a structure that can be used for optimizing the crest height to achieve lower overtopping conditions especially in urban areas. The experiments are based on assessing the performance of SWB on a vertical seawall for which limited research exists. Wave pressure data on the seaward storm walls (both rows) and t...
Soğan Kabuğu Tozu Eklemenin Ekstrüde Ürünlerdeki Fiziksel ve Duyusal Bileşenlere Etkisi
Tonyalı, Bade; Şensoy, İlkay (2016-10-05)
Teknolojinin gelişmesi ve tüketici bilincinin artması sebebiyle, raflardaki ürünlerin sadece besin kaynağı olmaları yetmemekte üstüne fonksiyonel özelliklere de sahip olmaları tüketiciler tarafından beklenmektedir. Ekstrüzyon işlemi için oldukça tercih edilen besin değeri çok yüksek olmayan ama nişasta açısından zengin olan tahıllar, fonksiyonel bileşenleri fazla olan meyve veya sebze ekleme ile takviye edilebilir. Bu çalışmada, ekstrüde ürünlerin fonksiyonel bileşenlerini arttırmak amacı ile farklı oranlar...
A primary investigation of nutrient residues on the soils of citrus orchards in Güzelyurt
Forsuh, Peter Atungsiri; Saurin, Julian; Tokay, Begüm; Sustainable Environment and Energy Systems (2013-5)
The non-point (defused) source pollution of agrochemicals on soils; surface water and ground water may be a driving force of environmental degradation and may also pose risks to human health. This thesis seeks to address concerns about environmental sustainability in agriculture systems by undertaking a first baseline study of agrichemical residues - such as nitrate, nitrite, potash, and phosphates - on the soils of citrus orchards in Guzelyurt district. The methods applied in this study are both quantitati...
Citation Formats
C. Durucan, “Gümüş-Aşılanmış Çinko Oksit (zno):nanoparçacık Sentesi Ve İnce Film Kaplama Oluşturulması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59244.