Adsorpsiyon Destekli Etanol Reformlama Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi

2013-12-31
Bu projede etanolden su buharı reformlama reaksiyonu ile hidrojen üretimi verimini artırmak amacıyla yeni katalizörler geliştirilmesi ve bu katalizörlerin sürekli bir reaksiyon sisteminde test edilmesi planlanmıştır. Bu reaksiyonlar tersinir olduğu ve denge sınırlamaları da önemli olduğu için hidrojen verimini artırabilmek için adsorpsiyon deestekli reaksiyon çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Reaksiyon sırasında oluşan CO2 nin sistemden reaksiyon sırasında adsorpsiyon/reaksiyon ile ayrılması hidrojen verimini artırabilecektir. Bu amaçla optimum reaktör işletme şartları araştırılacaktır.
Citation Formats
T. Doğu, “Adsorpsiyon Destekli Etanol Reformlama Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59119.