Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi

Suggestions

Ortaöğretimde Fen ve Matematik Öğretimi Problemleri ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öneriler
Demircioğlu, Hüsniye; Bulut, Safure; Yıldırım, Ali (1997-01-01)
Batıyla bütünleşmeyi amaçladığımız son yıllarda nitelikli insan gücü yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığının ve öğretmen yetiştiren kurumların temel hedefi olmalıdır. Bu hedefe yönelik olarak öğretim programlarımızı güncelleştirmek amacıyla 29 Mart 1995 tarihinde ODTÜ KOSGEB salonunda bir panel düzenlendi. Bu panele ODTÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü mezunlarından ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Fizik öğretmeni Me- diha Ulaştırıcı, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik öğretmeni Yav...
An Investigation of prospective secondary mathematics teachers’ thinking about mathematical modeling and pedagogy of modeling throughout a modeling course
Korkmaz, Himmet; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2014)
The purpose of this study is to investigate the evolution of prospective secondary mathematics teachers’ thinking about mathematical modeling and pedagogical knowledge of mathematical modeling throughout a modeling course designed for teachers. This study utilizes case study as a research design. The participants were 25 prospective secondary mathematics teachers enrolled in a course entitled “Mathematical Modeling for Prospective Teachers” in a public university, in Ankara during the spring semester of 201...
Secondary school english teachers’ technology perceptions and issues related with their technology integration processes: a qualitative study
Top, Ercan; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2007)
The main aim of this study was to investigate the secondary schools English teachers’ perceptions of technology, technology integration processes into their lessons, and the ways they use technology for professional development. The secondary aim of the study was to propose technology integration guidelines to enable high school English teachers to integrate technology into their teaching. Qualitative research design was used in this study and it resembles multi-case studies. For the participants’ selection...
An Investigation of in-service secondary mathematics teachers’ evolving knowledge through professional development activities based on modeling perspective
Aydoğan Yenmez, Arzu; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2012)
Although an increasing number of research studies in mathematics education have begun focusing their efforts on mathematical modeling as a need for change to convey mathematical ideas beyond schools, there is not enough information about the nature of the teacher knowledge for effective use of modeling in mathematics teaching and how this knowledge evolves. The goal of this study is to investigate teachers’ evolving knowledge when they engage in professional development activities based on lesson study cycl...
Ortaöğretim Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Desteklenmesi: İşlev Odaklı Sayısal Tasarım Platformu Önerisi
İrkin Gündüz, Nilay; Akbulut, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarlama, süreklilik arz eden, teknolojiyi ve yaratıcılığı içeren bir dönüşüm ve değişim sürecidir. Yaratıcılığı ve değişen teknolojiyi eğitim sistemine entegre etmek ve erişilebilir kılmak, bir zorunluluk haline gelmektedir. Orta öğretim seviyesinde yürütülen Teknoloji ve Tasarım dersinde de öğrencilerin tasarım problemlerinden hareketle özgün ürün üretmeleri ve düşüncelerini somutlaştırmaları beklenmektedir. Rutin tasarım eyleminde herhangi bir problem, defalarca aynı örnekler üzerinden çözülür. Ancak ru...
Citation Formats
C. Alacası, A. K. Erbaş, B. Çetinkaya, and E. Çakıroğlu, “Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRReU5qRXg.