Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Lİse Öğrencilerinin Kimya Başarılarını Yordayan Değişkenler
Kondakçı, Esen; Kırbulut, Zübeyde Demet(2016-12-31)
Fen eğitimde kavramsal değişimin olması için öğrencilerin öncelikle sahip oldukları kavramların farkında olmaları, kavram değişimini takip edebilmeleri ve bu sırada duyuşlarını da düzenlemeleri gereklidir. Bu nedenle üstka...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, VE BUNUN ÖĞRENCİLERİN FENE OLAN TUTUM VE ANLAYIŞLARINA ETKİLERİ
Geban, Ömer; Tüysüz, Mustafa; Öztürk, Gökhan(2016-12-31)
1. AMAÇ ve GEREKÇEKimya, fizik ve biyoloji birbiriyle yakından ilgili alanlardır ve anlamalı bir öğrenme için bu disiplinlerin entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Kavramsal entegrasyon bir kişinin bir bilim dalındaki kavramı ön...
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRENCİLERİN KİMYA VE BİYOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ
Geban, Ömer; Tüysüz, Mustafa; Arslan, Harika Özge(2015-12-31)
Lise düzeyinde gerek kimya ve biyoloji kavramlarının birbiriyle entegrasyonu araştıran bir çalışmaya gerekse bu entegrasyonun üstbilişsel yetiler ve motivasyon ile olan ilişkilerini inceleyen herhangibir çalışmaya alan yaz...
3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması: Lise Örneklemi
Kondakçı, Esen; Kadıoğlu, Cansel(2014-12-31)
Başarı Hedefleri Kuramı zaman içinde değişmiş, farklı modeller ortaya atılmış ve her yeni modelle birlikte var olan ölçme araçları da gelişmiştir. Elliot, Murayama ve Pekrun (2011) tarafından üniversite öğrencileri ile ça...
Simülasyonla Zenginleştirilmiş Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğretim Yönteminin Uygulanması ve Bu Uygulanmanın Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Başarı Motivasyonu Üzerindeki Etkililiğinin Belirlenmesi
Eryılmaz, Ali; Yildiz Aydoğdu, Sema(2015-12-31)
Bu çalışmada, öğrencilerin başarı, tutum ve başarı motivasyonları göz önünde bulundurularak, simülasyonla zenginleştirilmiş araştırmacı-sorgulayıcı öğretim yönteminin etkinliği incelenecektir. Bu amaçla geliştirilen simüla...
ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ YAPILANDIRMACI UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Geban, Ömer; Kaya, Ebru; Tüysüz, Mustafa(2014-12-31)
Yapılandırmacı öğrenme son yıllardaki en güçlü öğrenme teorilerinden birisidir (Ernest, 1993; Tobin, 1993). Piaget’nin genetik epistemolojisi yapılandırmacılığın oluşmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Yapılandırmacılığa...
Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması
Yıldırım, Ufuk; Eryurt, Kübra; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber; Eryılmaz, Ali; Eraslan, Funda; Özdemir, Ömer Faruk(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçla...
Öğretmen Adaylarının Afet ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi
Boz, Yezdan; Erdur Baker, Özgür(2013-12-31)
İyi bir afet eğitiminin verilebilmesi için de ilk basamak öğretmen adaylarının afet ile ilgili kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ile mümkündür. Öğrencilerin on bilgilerini, kavram yanılgılarını dikkate almadan yapıl...
12. SINIF ÖĞRENCİLERİN ORGANİK KİMYA KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİNİN, TUTUMLARININ ve ÜÇ BOYUTLU DÜŞÜNME YETENEKLERİNİN ORGANİK KİMYA BAŞARILARINA ETKİSİ
Geban, Ömer; Tüysüz, Mustafa; Sunar, Sabiha(2013-12-31)
Teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin temelini oluşturan bilim ve fen kavramı son 30 yıldır birçok ülkenin ilgi odağı olmuştur. Fen bilimleri eğitimi alanında çocuklar, öğrenciler ve hatta yetişkinlerin bilimsel olaylar ve...
3 x 2 Hedef Yönelimi Anketi’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Kondakçı, Esen; Kadıoğlu, Cansel(2013-12-31)
Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin motivasyonlarını açıklamada yaygın olarak Başarı Hedefleri Kuramı (Achievement Goal Theory, Elliot, 1999) kullanılmaktadır. Başarı Hedefleri Kuramı’na dayalı ...