Klasik-kuantum moleküler dinamik yöntemi ile titreşim enerjisi transferi

Download
1995
Yurtsever, Ersin
Günay, Hülya
Jalel, A. Pasl
Moleküliçi titreşim enerjisinin transferi, kontrollü reaksiyonları gerçekleştirmek isteyen bilim adamları için çok önemli bir konudur. Bu olayların mekanizmaları ve zaman ölçekleri, molekülde seçilmiş bağların oluşması veya kırılması için gerekli bilgiyi sağlarlar. Dinamik bir problemin kuantum mekaniksel analizi hesap zamanı açısından büyük güçlükler gösterir, buna karşılık klasik mekanik yöntemler ise sıfır noktası enerjisi veya tünelleme gibi olayları içermemeleri nedeni ile hatalı sonuçlara neden olabilirler. Bu çalışmada, her iki yaklaşımı birleştiren bir yöntem sunulmuş ve değişik uygulamaları tartışılmıştır. SCF yaklaşımı içerisinde problemin bir kısmı kuantum mekaniksel yollarla çözülmüş ve diğer kısımları ise klasik mekanik kanunlarınca yorumlanmıştır. Özellikle klasik kaosun, kısmi kuantumlaşma altında gösterdiği değişiklikler, kuantum dalgapaketine karşılık olabilecek faz uzayının tanımı ve bir boyutlu zincir üzerinde enerjinin transferi soruları çalışılmış, değişik çözüm yöntemleri geliştirilmiş ve bazı ipuçları elde edilmiştir.
Citation Formats
E. Yurtsever, H. Günay, and A. P. Jalel, “Klasik-kuantum moleküler dinamik yöntemi ile titreşim enerjisi transferi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJek1qST0.