Klasik-kuantum moleküler dinamik yöntemi ile titreşim enerjisi transferi

Download
1995
Yurtsever, Ersin
Günay, Hülya
Jalel, A. Pasl
Moleküliçi titreşim enerjisinin transferi, kontrollü reaksiyonları gerçekleştirmek isteyen bilim adamları için çok önemli bir konudur. Bu olayların mekanizmaları ve zaman ölçekleri, molekülde seçilmiş bağların oluşması veya kırılması için gerekli bilgiyi sağlarlar. Dinamik bir problemin kuantum mekaniksel analizi hesap zamanı açısından büyük güçlükler gösterir, buna karşılık klasik mekanik yöntemler ise sıfır noktası enerjisi veya tünelleme gibi olayları içermemeleri nedeni ile hatalı sonuçlara neden olabilirler. Bu çalışmada, her iki yaklaşımı birleştiren bir yöntem sunulmuş ve değişik uygulamaları tartışılmıştır. SCF yaklaşımı içerisinde problemin bir kısmı kuantum mekaniksel yollarla çözülmüş ve diğer kısımları ise klasik mekanik kanunlarınca yorumlanmıştır. Özellikle klasik kaosun, kısmi kuantumlaşma altında gösterdiği değişiklikler, kuantum dalgapaketine karşılık olabilecek faz uzayının tanımı ve bir boyutlu zincir üzerinde enerjinin transferi soruları çalışılmış, değişik çözüm yöntemleri geliştirilmiş ve bazı ipuçları elde edilmiştir.

Suggestions

Basit şekerlerin doymuş çözeltilerdeki davranışlarının moleküler dinamik (MD) simülasyon ile incelenmesi
Balabanlı, Zinnur Yağmur; Öztop, Halil Mecit (2020-10-23)
Şekerler biyokullanılabilirliği, son ürün kalitesini ve üretim verimini etkileyen birçok yapısal özelliğe sahiptir bu sebeple değişen koşullar altındaki yapısal davranışlarının incelenmesi esastır. Bu araştırmanın amacı fruktoz ve glikoz şekerlerinin, su ile etkileşimlerini, kristalizasyon eğilimlerini, moleküller arası itme-çekme kuvvetlerini ve sulu çözeltilerdeki belirli davranışlarını Moleküler Dinamik (MD) simülasyon tekniğini kullanarak karşılaştırmak ve tekniğin gıda sistemlerine uygulanabilirliğini ...
Empirical assessment of the influence of aesthetic properties on product pleasure
Sevener, Zeynep; Asatekin, Mehmet; Department of Industrial Design (2003)
This thesis analyzes the influence of the aesthetic properties of products on inducing the feeling of product pleasure on consumers. The emergence of the pleasurability issue and pleasure-based product design approach are presented to provide the background. The connection between the pleasurable products and the aesthetic properties is examined since the aesthetic properties are the contributors of product pleasure. The aesthetic properties of the products are identified. The importance of the properties w...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Akıllı yapılar yardımıyla aktif titreşim kontrolu
Tarkan, Çalışkan; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (null; 2001-10-01)
Bu çalışmada akıllı yapılarda titreşim frekanslarından dolayı oluşan titreşim enerjisinin sönümlenmesinde kullanılacak olan bir kapalı döngü denetçi tasarımı geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest alüminyum bir kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik (PZT) yamalardan oluşmaktadır. Çalışmada yapısal modellemeler ANSYS yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Titreşim sönümlemesinde ‘H∞ kapalı döngü denetçi tasarım’ tekniği ku...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Citation Formats
E. Yurtsever, H. Günay, and A. P. Jalel, “Klasik-kuantum moleküler dinamik yöntemi ile titreşim enerjisi transferi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJek1qST0.