Enzimlerin çeşitli iletken polimer matrislerinde tutuklanması ve sensör olarak kullanılmaları

Download
2005
Toppare, Levent Kamil
Levent, Anıl
Çırpan, Ali
Kıralp, Senem
Çeşitli tiyofen fonksiyonlu yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin, pirol ve tiyofen ile elektrokimyasal olarak polimerleştirme çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda yalıtkan polimerlerin ve monomerlerin pirol veya tiyofen ile kopolimerleri elde edildi. Ayrıca elektrokimyasal olarak üretilen polialkil tiyofenler enzim tutuklama matrisi olarak kullanıldı.Tekrarlanabilir, uzun süreli kullanılabilir özellikte ve performansından ödün vermeksizin iletken kopolimer matrislerinde tutuklanmış enzim elektrotları üretildi. Bu elektrotlar kullanılarak kolesterol tayininde kullanılacak biyosensör dizayn edilecektir. Polipirol ve politiyofen ile üretilmiş iletken kopolimerlerin enzim tutuklama matrisi olarak kullanıldı. Enzimin iletken polimer matrisi içerisinde elektropolimerizasyon yöntemi ile başarılı bir şekilde tutuklanması için bir yöntem geliştirildi. Farklı destek elektrolit ya da farklı monomerler kullanarak yapılan elektropolimerizasyonlarda yeni özellikler elde edilmiştir.Elektropolimerizasyon yöntemi enzim tutuklanmasında çeşitli avantajlara sahiptir; (a) film kalınlığının kontrollü birşekilde ayarlanması (b) tek basamaklı kolay bir yöntem olması (c) çok tabakalı yapı oluşturulabilmesi gibi. Yöntem çeşitliliklerinin biyoaktivite mekanizması, yapı özellikleri üzerine etkileri araştırıldı. Enzim konsantrasyonu, substrat konsantrasyonu, zaman, pH, sıcaklık, tepkime ürünleri ve diğer çevresel koşulların biyoaktivite üzerine etkisi gözlemlenerek uygun parametreler tespit edildi. Enzim içeren bir çözeltide monomerin oksidasyonu sonucunda elektrokimyasal olarak polimerleşmesi alternatif tutuklama yöntemlerinden biridir. Diğer tutuklama yöntemleriyle kıyaslandığında, elektrokimyasal yöntem çabuk sonuç vermesi, farklı monomer ve destek elektrolit kullanılarak yepyeni özellikler taşıyan sistemler oluşturma kolaylığı, tek aşamalı oluşu enzimin aktivitesini kaybetmeksizin sulu sistemlerde kolaylıkla uygulanabilirliği gibi üstünlükler sağlamaktadır. Filmlerin yüzeysel morfolojileri Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) kullanılarak incelendi.
Citation Formats
L. K. Toppare, A. Levent, A. Çırpan, and S. Kıralp, “Enzimlerin çeşitli iletken polimer matrislerinde tutuklanması ve sensör olarak kullanılmaları,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVM09Uaz0.