Hide/Show Apps

Bilgisayar destekli motor tasarımı

1994
Bayka, Demir
Bu projede bilgisayar destekli motor tasarımı için gerekli modüler paket yazılımların geliştirilmesi için iki aşamalı bir çalışma yapıldı. Birinci aşamada Diesel ve benzınli motorların termodinamik çevrimlerinin sımülasyonu için yazılımlar geliştirilmiştir. İkinci aşamada da, motor parçalarının tasarımı için, birinci aşamadaki programlarla entegre olarak çalışan ve sonlu elemanlar tekniğini kullanan bir yazılım hazırlandı. Termodinamik çevrimlerin sımülasyonu için hazırlanmış olan programların içindeki yanma ile ilgili modüllere yem modeller eklenerek, öncelikle Türkiye'de imal edilen motorların yanma odalan simule edilmiştir. Silindir kafalarındaki süpob sayısı, yanma odası şekli ve buji konumu parametrik olarak incelenebilmektedir. Projede üç ayrı özgün yazılım ve ANSYS hazır yazılımı kullanılmıştır. Yardımcı yazılım olarak AUTOCAD 12 kullanılmıştır. Özgün yazılımlardan ikisi termodinamik çevnm simülasyonu ve üçüncüsü de motor performans ve tasarım yazılımıdır. Üçüncü yazılımdan elde edilen motor parça boyutlannın kontrolü, termodinamik çevrim verileri ile birlikte, ANSYS programı tararından yapıldı.