Betonarme dolgu ile onarılmış çerçevelerin deprem davranışı

Download
1998
Özcebe, Güney
Ersoy, Uğur
Tankut, Tuğrul
Burada sonuçları verilen deneysel çalışmanın asıl amacı; çerçevedeki hasarın, dolgulu çerçeve davranışı üzerinde neden olduğu etkilerin incelenmesidir. Bu amaçla raporun hazırlandığı bu tarihe kadar, 8 adet bir-açıklıklı, iki-katlı betonarme çerçeve, depremi benzeştiren tersinen-tekrarlanan yükler altında belirgin bir hasar oluşuncaya kadar denenmiştir. Daha sonra bu çerçeveler yerinde döküm betonarme dolgular ile onarılıp güçlendirildikten sonra depremi benzeştiren yükler altında denenmiştir. Birkaç eleman hariç, çerçeve elemanlarında yeterli sargı donatısı kullanılmamıştır. Ayrıca, elemanların detaylandırılmasında, deprem şartnamesinde belirtilen kriterler dikkate alınmamıştır. Gerçekte bu tip zayıflıklar, gerek Dinar, gerekse Erzincan depremlerinde oldukça yaygın olarak gözlemlenmiştir. Bu zayıflıklar kısaca; kolon-kiriş uç bölgelerinde sargı donatısında yeterli sıklaştırma uygulanmaması, kolon boyuna donatısındaki bindirme boyundaki yetersizlikler, kolon ve kiriş donatılarındaki detay veya uygulama hatalan (kiriş alt donatısı, üst donatı gibi kolonun sonuna kadar sokulup 90° bükülmemiş, ucu kanca yapılarak bir miktar kolona sokulmuştur) ve kötü beton kalitesi olarak özetlenebilir. Test edilen elemanların bir tanesinde, kolon boyuna donatısında bindirmeli ek bulunan bölge (yetersiz bindirme, 12 $\phi$) çelik plakalar ile takviye edilmiş-mantolanmış, bunu takiben betonarme dolgu çerçeveye uygulanmıştır
Citation Formats
G. Özcebe, U. Ersoy, and T. Tankut, “Betonarme dolgu ile onarılmış çerçevelerin deprem davranışı,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RBeU1nPT0.