Hide/Show Apps

Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi

Bir çok ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelerde beton sınıfları BS 14 ile BS 50 arasındadır. Oysa, artık Dünyada ve ülkemizde BS 100, BS 120 olarak nitelendirilebilecek betonlar üretilmeye başlanmıştır. Yüksek dayanımlı betonların yalnızca dayanımları yüksek olmakla kalmayıp genel performansları da yüksektir. Yüksek dayanımlı betonların kullanılacağı yapıların hesap esaslarının ve yapım kurallarının sağlıklı biçimde oluşturulabilmesi bu betonların malzeme özeliklerinin iyi bilinmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, araştırmanın amacını yüksek dayanımlı betonların malzeme özeliklerinin belirlenmesi oluşturmuştur. Bu amaç çerçevesinde, deneysel çalışmalar yedi ana bölümde gerçekleştirilmiştir: (1) Beton bileşenlerinin özeliklerinin belirlenmesi; (2) akışkanlaştırıcı ve yüksek akışkanlaştırıcı katkıların, (3) mineral katkıların, (4) agrega özeliklerinin, (5) numune boyut ve geometrisinin, (6) değişik bakım yöntemlerinin yüksek dayanımlı betonların çeşitli fiziksel ve mekanik özeliklerine etkilerinin belirlenmesi ve (7) yüksek dayanımlı betonların dayanıklılık özeliklerinin belirlenmesi. Böylece, yüksek dayanımlı betonlar için uygun malzemelerin seçilmesi, karışım oranlarının belirlenmesi, çeşitli parametrelerin (kullanılan malzeme cinsi, numune geometrisi, bakım koşulları v.b.) bu betonların performanslarına etkileri, gerilme-gerinim ilişkileri, basınç, çekme ve eğilme dayanımları, zaman-dayanım kazanma ilişkileri, donma-çözülme ve karbonatlaşma dirençleri, rötre özelikleri, v.b. yapılan çok sayıda deneylerin sonuçları irdelenerek belirlenmiştir.