Hide/Show Apps

İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağında yeralan mesozoik yaşlı yastık lavlarının jeokimyası ve yaşı: yastık lavların okyanusal kabukla olan ilişkisi ve neo-tetis'in jeodinamik evrimindeki önemi