Ağır petrol-linyit / bitümlü şist karışımlarının yanma etkilerinin belirlenmesi ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanabilirliğinin araştırılması

Download
2010
Kök, Mustafa Verşan
Şener, Mehmet
Metin, Çiğdem
Şengüler, İlker
Citation Formats
M. V. Kök, M. Şener, Ç. Metin, and İ. Şengüler, “Ağır petrol-linyit / bitümlü şist karışımlarının yanma etkilerinin belirlenmesi ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanabilirliğinin araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFM05EazU.