Katı hal gaz algılayıcılarında manyetik geçirgenlik tekniğinin uygulanması

Download
2001
Karakaş, Gürkan
Bekteseviç, Selma
Severcan, Işıl
Karbonmonoksit,NOx,hidrokarbonlar gibi atmosferik kirleticilerin derişimlerinin ölçülmesi hava kirliliğinin önlenmesi ve yanma sistemlerinin performanslarının arttırılması gerekliliği gibi nedenlerle giderek önem kazanmaktadır. Katı hal gaz algılayıcıları automotiv,sabit kaynaklı kirleticileri, yangın önleme ve savunma sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katı hal gaz algılayıcılarında kullanılan temel prensip bir heterojen katalizör yüzeyi ile gaz molekülleri arasında gerçekleşen kimyasal ve elektriksel etkileşimlerin ölçülmesine dayanmaktadır. Ancak birçok gaz algılayıcısı farklı gazların aynı anda bulundukları durumlarda seçici ve hassas değildir. Emisyon gazları heterojen katalizör yüzeyinde gerçekleştirdikleri tepkilere göre indirgeyici (CO,$CH_4$, Organik Uçucular) ve yükseltgeyici ($O_2$,NOx) olmak üzere iki grupta incelenebilirler. Katalitik gaz algılayıcıları aynı gruptaki gazlara karşı seçici değildir ve kirleticilerin emisyon değerlerindeki sınırlamalar nedeniyle daha karmaşık ve seçici yapılardaki algılayıcılara ihtiyaç duyulmaktadır.Manyetik geçirgenlik malzemelerin indirgenme/yükseltgenme hallerine ve yüzeyde soğurulmuş haldeki gazların manyetik momentine bağlı olan fiziko-kimyasal bir özelliktir. Manyetik geçirgenlik metodu ise katalizörlerin tepkime esnasındaki aktif merkez sıcaklıklarının ve soğurma özelliklerinin seçicilik ve hassasiyetlerinin test edilmesinde kullanılmıştır. Bu amaçla bir manyetik geçirgenlik ünitesine bir manyetik geçirgenlik ünitesine yerleştirilen kısmen indirgenmiş yada kalsine edilmiş 2% Pd/TiO2 ve 2%Ni/TiO2 katalizörlerinin manyetik geçirgenlikleri $O_2$, $CH_4$, CO gazlarının farklı derişimlerine sahip gaz akımına maruz bırakılmış ve manyetik geçirgenlik ölçümleri referans algılayıcı olarak kullanılan TCD dedektörü ile karşılaştırılmıştır.
Citation Formats
G. Karakaş, S. Bekteseviç, and I. Severcan, “Katı hal gaz algılayıcılarında manyetik geçirgenlik tekniğinin uygulanması,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeU5EUT0.