Katı hal gaz algılayıcılarında manyetik geçirgenlik tekniğinin uygulanması

Download
2001
Bekteseviç, Selma
Karakaş, Gürkan
Severcan, Işıl
Karbonmonoksit,NOx,hidrokarbonlar gibi atmosferik kirleticilerin derişimlerinin ölçülmesi hava kirliliğinin önlenmesi ve yanma sistemlerinin performanslarının arttırılması gerekliliği gibi nedenlerle giderek önem kazanmaktadır. Katı hal gaz algılayıcıları automotiv,sabit kaynaklı kirleticileri, yangın önleme ve savunma sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katı hal gaz algılayıcılarında kullanılan temel prensip bir heterojen katalizör yüzeyi ile gaz molekülleri arasında gerçekleşen kimyasal ve elektriksel etkileşimlerin ölçülmesine dayanmaktadır. Ancak birçok gaz algılayıcısı farklı gazların aynı anda bulundukları durumlarda seçici ve hassas değildir. Emisyon gazları heterojen katalizör yüzeyinde gerçekleştirdikleri tepkilere göre indirgeyici (CO,$CH_4$, Organik Uçucular) ve yükseltgeyici ($O_2$,NOx) olmak üzere iki grupta incelenebilirler. Katalitik gaz algılayıcıları aynı gruptaki gazlara karşı seçici değildir ve kirleticilerin emisyon değerlerindeki sınırlamalar nedeniyle daha karmaşık ve seçici yapılardaki algılayıcılara ihtiyaç duyulmaktadır.Manyetik geçirgenlik malzemelerin indirgenme/yükseltgenme hallerine ve yüzeyde soğurulmuş haldeki gazların manyetik momentine bağlı olan fiziko-kimyasal bir özelliktir. Manyetik geçirgenlik metodu ise katalizörlerin tepkime esnasındaki aktif merkez sıcaklıklarının ve soğurma özelliklerinin seçicilik ve hassasiyetlerinin test edilmesinde kullanılmıştır. Bu amaçla bir manyetik geçirgenlik ünitesine bir manyetik geçirgenlik ünitesine yerleştirilen kısmen indirgenmiş yada kalsine edilmiş 2% Pd/TiO2 ve 2%Ni/TiO2 katalizörlerinin manyetik geçirgenlikleri $O_2$, $CH_4$, CO gazlarının farklı derişimlerine sahip gaz akımına maruz bırakılmış ve manyetik geçirgenlik ölçümleri referans algılayıcı olarak kullanılan TCD dedektörü ile karşılaştırılmıştır.

Suggestions

Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin sayısal incelenmesi
Tarı, İlker(2016-12-31)
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri fotovoltaik hücrelere kıyasla gerek boyutlandırılabilir olmaları gerekse ısıl enerji depolayabilmeleri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimine geçişte çok önemli olacaklardır. Yakın zamanda önerilen katı tanecikli akışkan yataklı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri hem daha yüksek çalışma sıcaklıklarına çıkılarak verimin arttırılması hem de sıcak katı taneciklerin depolanması yoluyla enerji depolanmasına izin vermesi nedeniyle d...
Effect of solid couplants made of hydrophilic polymers in ultrasonic testing
Çetin, Mustafa İlker; Doyum, Bülent; Department of Mechanical Engineering (2003)
This thesis investigates the effect of hydrophilic polymers as novel solid couplants in ultrasonic inspection. These polymers can absorb large quantities of water, thus become soft and flexible, and also adapt themselves very well to applications. In this study, experiments were carried out by preparing three different types of polymer membranes namely [Poly(HEMA), Poly(HEMA-co-GMA), Poly(HEMA-NN'-dH2O)] with different thicknesses and monomer contents. Swelling ratios were determined in deionized water usin...
Second law anlysis of solid oxide fuel cells
Bulut, Başar; Yamalı, Cemil; Yüncü, Hafit; Department of Mechanical Engineering (2003)
In this thesis, fuel cell systems are analysed thermodynamically and electrochemically. Thermodynamic relations are applied in order to determine the change of first law and second law efficiencies of the cells, and using the electrochemical relations, the irreversibilities occuring inside the cell are investigated. Following this general analysis, two simple solid oxide fuel cell systems are examined. The first system consists of a solid oxide unit cell with external reformer. The second law efficiency cal...
Yanma sistemlerinde kurum taneciklerinin karakterizasyonu için ışınım ile kompleks şekilli tanecikler arası etkileşim modellerinin performanslarının karşılaştırılması
Selçuk, Nevin; Ayrancı, Işıl(2004-09-01)
Doğal gaz, dizel ve fuel oil gibi hidrokarbon yakıtlı bütün yakma sistemlerinde kurum oluşumu bu sistemlerdeki tanecik emisyonlarını ve ışınım ısı transferini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum, kurum taneciklerinin yanma odalarında karakterizasyonunu sağlayacak optik ölçüm tekniklerinin önem kazanmasını sağlamış ve bu amaçla kompleks şekilli tanecik-ışınım transferi etkileşiminin öngörülmesine yönelik çeşitli modeller geliştirilmesine sebep olmuştur. Bu projede, ışınım-kompleks şekilli tanecikler arası...
Citation Formats
S. Bekteseviç, G. Karakaş, and I. Severcan, “Katı hal gaz algılayıcılarında manyetik geçirgenlik tekniğinin uygulanması,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeU5EUT0.