Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi

Download
2003
Bağcı, Suat
Şahin, Fehime
Parlaktuna, Mahmut
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunun uyumsuzluk, çökelti oluşturma endeksinin sıcaklıkla ve basınçla değişimleri çalışılmıştır.
Citation Formats
S. Bağcı, F. Şahin, and M. Parlaktuna, “Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RBdw.