Hide/Show Apps

Ankara içme suyu şebekesinin N8 ve N7 basınç bölgelerinin makrokalibrasyonu ve rehabilitasyonu

2003
Merzi, Nuri
Şendil, Uygur
Özkan, Tülay
Doruk, B. Levent
Hızla genişleyen kentlerimizin en önemli sorunları altyapıda odaklanmaktadır; bu konuda en belirgin örnek içme suyu şebekeleridir. Hızla artan ihtiyaca cevap verebilmek için, Büyükşehir belediyeleri su idareleri, sürekli yeni su kaynakları aramaktadırlar. Ancak göz ardı edilmekte olan husus var olan su şebekelerinin gerektiği gibi randımanlı olarak çalıştırılmamakta olduklarıdır. İşletmedeki önemli sorunlar, şebekedeki olağanın ötesindeki su ve enerji kayıplarıdır. Bu çalışmada, seçilen pilot bölgelerde, geliştirilen metodolojilerle, önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu yapılabileceği, ilgili kurumun katkılarından da yararlanarak, gösterilmiştir.