Ankara İli Kentsel İnovasyon Sistemi İle Kurumsal Yapıların İncelenmesi: Kentsel Öğrenme Sistemlerinin İyileştirilmesi

2012-12-31
Bu çalışma ile Ankara ili için farklı kentsel yönetim biçimleri özelinde inovasyon faaliyetlerinin incelenmesi; farklı seviyelerdeki teknolojik yeniliklerin analizi; farklı hizmet ve üretim faaliyetleri / aktörleri arasındaki ilişkiler ve tüm bu bahsettiğimiz faaliyetlerin aktivite ve performanslarını direkt olarak etkileyen ilişkiler ağının belirlenmesi (web of relations); bu ilişkilerin rasyonel bir biçimde tanımlanabilmesi ve il genelinde yönetsel / üretsel / hizmet aktörleri arasındaki bilgi akışlarının modellenmesi ile kentsel inovasyon sisteminin varlığı / eksiklikleri / geliştirme aşamalarının ortaya konulması için gerekli planların ve politikaların üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede, bölgesel/kentsel inovasyon faaliyetine ilişkin önemli süreçler, kavramlar ve yapılar incelenecektir. İnovasyon faaliyetinde yer alan aktörlerin, kaynakların ve ilişkilerin ortaya çıkardığı bölgesel/kentsel inovasyon sistemi, sistemleşmeden olan beklentiler, ve yapılması muhtemel siyasa önerileri ile birlikte sunulmuştur.
Citation Formats
E. Erdil, “Ankara İli Kentsel İnovasyon Sistemi İle Kurumsal Yapıların İncelenmesi: Kentsel Öğrenme Sistemlerinin İyileştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61489.