Yüksek enerji fiziği CERN nötrino deneyleri araştırmaları

Download
2000
Sever, Ramazan
Pesen, Erhan
Önengüt, Gülsen
Eşkut, Eda
Zeyrek, Meltem-serin
Güler, Ali Murat
Mailov, Arif
Zeyrek, Mehmet Tevfik
Arık, Engin
Topraksu, Kayış Aysel
CHORUS deneyi tau leptonunun bozunum topolojisini kullanarak $v_\mu$ -> $v_\tau$ osilasyonunu araştırmaktadır. Nötrino osilasyonu kısaca bir tip nötrinonun başka bir tip nötrinoya dönüşmesi olarak açıklanabilir. Dönüşme olasılığı nötrino kütlelerinin karelerinin farkı ($\Deltam^2$) ve $sin^2 2$\Theta$ karışım açısı ile parametrize edilir. CHORUS dedektörü emülsiyon film tabakaları ile birlikte diğer elektronik dedektörler, örneğin fiber izleyiciler, iz akış tüpleri, elektromanyetik ve hadronik kalorimetre ve muon spektrometresi kullanan hibrid bir detektördür. Deneyde, süper proton sinkrotron (SPS)'den gelen protonların berilyum hedef ile çarpıştınlması sonucu açığa çıkan muon nötrino huzmesi kullanılmaktadır. Bu nötrinolann ortalama enerjisi 26 GeV civarındadır. Chorus deneyinin $sin^2 2$\Theta$ parametresi üstüne getirdiği son limit $sin^22Theta_{\mu\tau}$<6,8.$10^{-4}$ 'dir. İkinci aşama analiz çalışmaları devam eden deneyin amacı bu limiti $1.10^{-4}$ ' ün aşağısına indirmektir. Chorus deneyi nötrino osilasyonu dışında charm fiziği üzerine çalışmalarını da sürdürmektedir.

Suggestions

Optimal market making models in high-frequency trading
Aydoğan, Burcu; Uğur, Ömür; Aksoy, Ümit; Department of Financial Mathematics (2021-4-08)
In this thesis, we aim to develop optimal trading strategies in a limit order book for high-frequency trading by stochastic control theory. First, we address for evolving optimal prices where the underlying asset follows the Heston stochastic volatility model including jump components to explore the effect of the arrival of the orders. The goal of the market maker is to maximize her expected return while controlling the inventories where the remaining is charged with a liquidation cost. Two types of ...
Conserved charges in various theories of gravity
Özşahin, Hikmet; Tekin, Bayram; Department of Physics (2022-9)
The first law of black hole thermodynamics in the presence of a cosmological constant $\Lambda$ can be generalized by introducing a term containing the variation $\delta\Lambda$. Similar to other terms in the first law, which are variations of some conserved charges like mass, entropy, angular momentum, electric charge etc and it has been shown in \cite{1} that the new term has the same structure: $\Lambda$ is a conserved charge associated with a gauge symmetry. In this work, first we propose and prove the...
Structured H-Infinity controller design and analysis for highly maneuverable jet aircraft
Özkan, Salih Volkan; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
Robust control technique is utilized to develop flight control laws for highly maneuverable aircraft. A structured H-Infinity controller is used to optimize the gains of the proposed control algorithm. For this purpose systune algorithm available in Matlab is employed to successfully obtain the controller gains satisfying selected design requirements. Designed control laws are evaluated according to these requirements and validation of the methodology is presented.
Yüksek Verimli Doğrultma İçin Adaptif Ofset Kompansasyonu Sağlayan Rf-Dc Dönüştürücü Devresini İçeren Bir Rf Enerji Hasat Sistemi
Külah, Haluk; Zorlu , Özge; Gharebaghı , Kaveh (Turkish Patent and Trademark Office, 2015-12-12)
Bu buluş, tersine akımı etkili şekilde bloke ederken eşik değeri gerilimini de kompanse eden ve böylece güç dönüşüm verimliliğini (PCE ? Power Conversion Efficiency) arttıran bir tek ya da çok kademeli RF-DC dönüştürücü topolojisi içeren bir RF enerji hasat sistemi sunmaktadır. Buluş, entegre transistörleri doğrultma transistörleri olarak kullanmakta ve maksimum güç dönüşüm verimliliğini elde etmek için doğrultma transistörlerinin kapı terminallerini kontrol etmeye çalışmaktadır. Sözü edilen transistörlerin...
Equipotential projection based magnetic resonance electrical impedance tomography (mr-eit) for high resolution conductivity imaging
Özdemir, Mahir Sinan; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
In this study, a direct reconstruction algorithm for Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography (MR-EIT) is proposed and experimentally implemented for high resolution true conductivity imaging. In MR-EIT, elec trical impedance tomography (EIT) and magnetic resonance imaging (MRI) are combined together. Current density measurements are obtained making use of Magnetic Resonance Current Density Imaging (MR-CDI) techniques and peripheral potential measurements are determined using conventional EIT tech...
Citation Formats
R. Sever et al., “Yüksek enerji fiziği CERN nötrino deneyleri araştırmaları,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRMU1EQT0.