Hide/Show Apps

Yüksek enerji fiziği CERN nötrino deneyleri araştırmaları

Download
2000
Sever, Ramazan
Pesen, Erhan
Önengüt, Gülsen
Eşkut, Eda
Zeyrek, Meltem-serin
Güler, Ali Murat
Mailov, Arif
Zeyrek, Mehmet Tevfik
Arık, Engin
Topraksu, Kayış Aysel
CHORUS deneyi tau leptonunun bozunum topolojisini kullanarak $v_\mu$ -> $v_\tau$ osilasyonunu araştırmaktadır. Nötrino osilasyonu kısaca bir tip nötrinonun başka bir tip nötrinoya dönüşmesi olarak açıklanabilir. Dönüşme olasılığı nötrino kütlelerinin karelerinin farkı ($\Deltam^2$) ve $sin^2 2$\Theta$ karışım açısı ile parametrize edilir. CHORUS dedektörü emülsiyon film tabakaları ile birlikte diğer elektronik dedektörler, örneğin fiber izleyiciler, iz akış tüpleri, elektromanyetik ve hadronik kalorimetre ve muon spektrometresi kullanan hibrid bir detektördür. Deneyde, süper proton sinkrotron (SPS)'den gelen protonların berilyum hedef ile çarpıştınlması sonucu açığa çıkan muon nötrino huzmesi kullanılmaktadır. Bu nötrinolann ortalama enerjisi 26 GeV civarındadır. Chorus deneyinin $sin^2 2$\Theta$ parametresi üstüne getirdiği son limit $sin^22Theta_{\mu\tau}$<6,8.$10^{-4}$ 'dir. İkinci aşama analiz çalışmaları devam eden deneyin amacı bu limiti $1.10^{-4}$ ' ün aşağısına indirmektir. Chorus deneyi nötrino osilasyonu dışında charm fiziği üzerine çalışmalarını da sürdürmektedir.