Hide/Show Apps

Deniz üstünde yüzen görünür çöp vb. artıklar ile petrol birikintilerini toplayacak bir araç tasarımı