Türkiye'de deprem tehlikesinin istatistiki açıdan değerlendirilmesi

Download
1984
Toğrol, Ergün
Ersoy, Turgut
Citation Formats
E. Toğrol and T. Ersoy, “Türkiye’de deprem tehlikesinin istatistiki açıdan değerlendirilmesi,” 1984. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNME9EZz0.