Hide/Show Apps

Türkiye çevresi denizlerde tusunami dalgası hareketi için bileşik model oluşturulması

1995
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Imamura, Fumihiko
Kuran, Uğur
Çakıroğlu, Yeşim
Özbay, İlknur
Erdinç, Esra
Durmuşoğlu, Özcan
Altınok, Yıldız
Alpar, Bedri
Denizin herhangi bir bölgesinde yerel olarak oluşan depreşim nedeniyle ortaya çıkan dalgalar, Japonca'da "tsunami" ve Türkçe'de "depreşim dalgası" olarak adlandırımaktadır. Bu dalganın Türkiye çevresi denizlerdeki oluşum ve hareketlerinin araştırılması için su derinlikleri veri tabanı hazırlanmıştır. Dalga oluşumunu saptamak için gerekli olan deprem merkezleri veri tabanı da elde edilmiş ve bu veri tabanı kullanılarak tsunami oluşması olası bölgeler saptanmıştır. Depreşim dalgasının fiziksel özellikleri, oluşumu, hareketi ve kıyılardaki davranışları konusunda ulusal ve uluslararası araştırmalarla geliştirilen ve Türkiye kıyılarına uyarlanan üç ayrı sayısal model anlatılmış ve Marmara Denizi, Doğu Akdeniz, Güney Batı Anadolu kıyılarıü iskenderun Körfezi için yapılan örnek uygulamalar sunulmuşur. Yakın kıyı tsunami hareketi (TUNAMI-N2), uzak alan tsunami hareketi (TUNAMI-FI)ve denizaltı heyelanları ya da fay kırılmalarına bağlı olarak tsunami oluşumu ve hareketi (TWO-LAYER) konusundaki sayısal modeler kullanılmıştır Bütün modeler özel basen ve sınır şartlarında sınanmıştır. Türkiye çevresi denizlerde oluşması olası tsunamiler için ilerde yapılacak uygulamalara yardımcı olmak amacıyla, varsayılan çeşitli senaryolarınn örnek uygulamalarında TUNAMI-N2 ve TWO LAYER modelleri, Dalaman Rodos arası bölgede tsunami oluşması konusunda TUNAMI-F1 modeli ve Marmara denizinde denizaltı heyelanları ya da fay kırılmalarına bağlı tsunami oluşumu ve hareketi için varsayılan modellerin uygulamalarında is TWO LAYER modeli kullanılmıştır. Geliştirilen modeler, Türkiye çevresi denizler için olası tsunami olayları için kullanılabilecek duruma getirilmiştir.