Mikrodalga fırında pişirilmeye uygun ekmek formülasyonlarının optimizasyonu

Download
2000
Bu çalışmanın amacı, mikrodalga fırında pişirilen ekmek formülasyonunun Optimize edilmesidir. Mikrodalga fırında ekmek pişirirken ortaya çıkan en önemli sorunlar ekmeklerin sert olması ve yeterince kabaramamalarıdır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için mikrodalga fırında pişirilmeye uygun yeni bir ekmek formülasyonu geliştirmek gerekmektedir. Bu amaçla değişik miktarlarda glüten içeren un, emülgatör miktarı, yağ miktarı ve dekstroz miktarı bağımsız değişkenler olarak seçilmiştir. Optimizasyon için yanıt yüzey metodu kullanılmıştır. Mikrodalga fırında optimum mayalanma süresi %10 fırın gücünde 6 dakika olarak tespit edilmiştir. Purawave mikrodalga fırında pişirilen ekmekler için en uygun emülgatör olarak seçilmiştir. Box Benken tasarımına göre değişik kombinasyonlarda hazırlanan karışımlar mikrodalga fırında %100 fırın gücünde 3,5 dakika boyunca pişirilmişlerdir. Bağımlı değişken olarak ekmeklerin sertliği, özgül hacmi ve ağırlık kaybı ölçülmüştür. En az glüten içeren undan yapılan ekmeklerin en iyi sonucu verdiği ve bu Ekmeklerin diğerlerine oranla daha fazla hacimli ve yumuşak olduğu bulunmuştur. Yağ ve emülgatör miktarları %25 glüten içeren undan yapılan ekmeklerin sertlik, hacim ve ağırlık kaybını etkilerken dekstroz miktarı sadece ağırlık kaybını etkilemiştir.

Suggestions

Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Çapa Aydın, Yeşim(2014-12-31)
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uy...
Konvansiyonel Ve Mikrodalga İle Kırartma İşleminde Isı Transferi Modellemesi
Şensoy, İlkay(2010-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı kaplanmış tavuk ürünlerinin mikrodalgada ve konvansiyonel olarak kızartılması sırasında ısı transferinin modellenmesidir. Deneysel olarak sıcaklık probları ile sadece sınırlı sayıda noktada sıcaklık değişimi tespit edilebilmektedir. Yapılacak modellemeler iki yöntemin ürün içindeki sıcaklık dağılımını nasıl etkilediği hakkında bilgi verecektir.
Development of a computer program for the analysis of fatigue crack growth
Dalgıç, Ali Murtaza; Bilir, Ömer Gündüz; Kadıoğlu, Suat; Department of Mechanical Engineering (2002)
In this study, a computer program is developed for fatigue crack propagation analysis of metal alloys and random fiber composites. The developed program takes the fatigue crack propagation experiment data in the form of crack length vs. number of cycles from the user. The user also, selects the crack geometry and defines loading conditions of the test specimen. Developed program analyze the experimental data and evaluates crack growth rate and stress intensity range. For the calculated or ready crack growth...
Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi
Silik, Yusuf; Tanıker, Semih; Yaman, Ulaş (2017-11-25)
Bu çalışma kapsamında bir soğuk gaz itki kontrol sisteminin pnömatik akış kontrolünün benzetimi yapılmıştır. Soğuk gaz itki kontrol sistemi, uzay araçlarının konum kontrolünde kullanılan reaksiyon kontrol yöntemlerinden birisidir. İtki, basınç regülatöründen sağlanan sabit basınçlı gazın pnömatik akış kontrol valfinin kontrolü ile sağlanır. Valften çıkan akış, momentum korunumu prensibine göre akışın yönüne ters bir kuvvet oluşturur. Sistemin benzetiminde pnömatik akış kontrol valfi olarak, düşük maliyetler...
Citation Formats
S. G. Şümnü and S. Şahin, “Mikrodalga fırında pişirilmeye uygun ekmek formülasyonlarının optimizasyonu,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRJME5EUT0.