Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi

2017-11-25
Silik, Yusuf
Tanıker, Semih
Yaman, Ulaş
Bu çalışma kapsamında bir soğuk gaz itki kontrol sisteminin pnömatik akış kontrolünün benzetimi yapılmıştır. Soğuk gaz itki kontrol sistemi, uzay araçlarının konum kontrolünde kullanılan reaksiyon kontrol yöntemlerinden birisidir. İtki, basınç regülatöründen sağlanan sabit basınçlı gazın pnömatik akış kontrol valfinin kontrolü ile sağlanır. Valften çıkan akış, momentum korunumu prensibine göre akışın yönüne ters bir kuvvet oluşturur. Sistemin benzetiminde pnömatik akış kontrol valfi olarak, düşük maliyetlerine karşın yeterli akış kontrol etkinliği nedeniyle, aç/kapa solenoid valf modeli kullanılmıştır. Aç/kapa valf kullanarak sürekli kuvvet kontrolü yapabilmek için Darbe Genişlik Modülasyonu yöntemi uygulanmıştır. Darbe genişlik modülatörünün frekans ve doluluk-boşluk yüzdesi limitlerini belirleyebilmek için valfin çubuk konumu ile akım benzetimi Matlab/Simulink modeli hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tasarlanan modülatör ile hazırlanan model kullanılarak açık çevrim itki kontrol benzetimi yapılmıştır. Böylece itki sisteminin eyleyici olarak kontrolü sağlanmış ve limitleri belirlenmiştir. Modellenen ve açık çevrim kontrolü yapılan eyleyicinin bir kapalı çevrim kontrol uygulamasında başarımını test edebilmek için dönü ekseninde açı kontrol çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun için tek serbestlik dereceli (dönü ekseni) bir platformun dinamik modeli oluşturulmuş ve eyleyicinin bu platformdaki yerle
VIII. Ulusal Hi̇droli̇k Pnömati̇k Kongresi

Suggestions

Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi
Kahveci, Harika Senem(2018-12-31)
Bir yüksek basınç türbin kanadının uç bölgesindeki akışın hesaplamalı olarak incelemesi yapılacaktır. Amaç, farklı soğutma konfigürasyonlarının, kanat ucundaki üç boyutlu akış fiziğine olan etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotları ile hesaplanması ve aerodinamik performansın nasıl etkilendiğinin gözlemlenmesidir.
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi
Sanin, Faika Dilek(2016-12-31)
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürec...
Information technology, workplace organization and demand for new kinds of skill
Gürsoy, Serkan; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
This study examines the relations among information technology (IT), workplace organization and the demand for skilled labor. Recently, demand for skilled labor has relatively increased. One of the causes of this great increase is skill- biased technical change. Firms that are intensive users of IT tend to adopt a complementary set of organizational practices that include: decentralization of decision authority and a greater reliance on skill arid human capital. I have explored the affects of IT on skill an...
Structured H-Infinity controller design and analysis for highly maneuverable jet aircraft
Özkan, Salih Volkan; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
Robust control technique is utilized to develop flight control laws for highly maneuverable aircraft. A structured H-Infinity controller is used to optimize the gains of the proposed control algorithm. For this purpose systune algorithm available in Matlab is employed to successfully obtain the controller gains satisfying selected design requirements. Designed control laws are evaluated according to these requirements and validation of the methodology is presented.
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışları
Arslan, Pınar; Kalkan, Uğur; Tıraş, Harun; Tunçöz, İlhan Ozan; Yang, Yosheph; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2013-11-30)
In this study, a morphing wing’s structural properties are examined under the aerodynamic loads. This study is conducted within the scope of the 7th Framework Programme of the European Comission project ‘CHANGE, Combined morpHing Assesment software usiNG flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development’ (CHANGE, 2012). For the Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis ANSYS Fluent® 14.0 is used as a package program. For the Structural analysis, ANSYS Static Structural® 14.0 packa...
Citation Formats
Y. Silik, S. Tanıker, and U. Yaman, “Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi,” presented at the VIII. Ulusal Hi̇droli̇k Pnömati̇k Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hpkon.net/wp-content/uploads/mdocs/2017-45.pdf.