Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi

2017-11-25
Silik, Yusuf
Tanıker, Semih
Yaman, Ulaş
Bu çalışma kapsamında bir soğuk gaz itki kontrol sisteminin pnömatik akış kontrolünün benzetimi yapılmıştır. Soğuk gaz itki kontrol sistemi, uzay araçlarının konum kontrolünde kullanılan reaksiyon kontrol yöntemlerinden birisidir. İtki, basınç regülatöründen sağlanan sabit basınçlı gazın pnömatik akış kontrol valfinin kontrolü ile sağlanır. Valften çıkan akış, momentum korunumu prensibine göre akışın yönüne ters bir kuvvet oluşturur. Sistemin benzetiminde pnömatik akış kontrol valfi olarak, düşük maliyetlerine karşın yeterli akış kontrol etkinliği nedeniyle, aç/kapa solenoid valf modeli kullanılmıştır. Aç/kapa valf kullanarak sürekli kuvvet kontrolü yapabilmek için Darbe Genişlik Modülasyonu yöntemi uygulanmıştır. Darbe genişlik modülatörünün frekans ve doluluk-boşluk yüzdesi limitlerini belirleyebilmek için valfin çubuk konumu ile akım benzetimi Matlab/Simulink modeli hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tasarlanan modülatör ile hazırlanan model kullanılarak açık çevrim itki kontrol benzetimi yapılmıştır. Böylece itki sisteminin eyleyici olarak kontrolü sağlanmış ve limitleri belirlenmiştir. Modellenen ve açık çevrim kontrolü yapılan eyleyicinin bir kapalı çevrim kontrol uygulamasında başarımını test edebilmek için dönü ekseninde açı kontrol çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun için tek serbestlik dereceli (dönü ekseni) bir platformun dinamik modeli oluşturulmuş ve eyleyicinin bu platformdaki yerle
VIII. Ulusal Hi̇droli̇k Pnömati̇k Kongresi

Suggestions

Soğutma Konfigürasyonunun Kanat Ucu Aerodinamiğine Etkisi
Kahveci, Harika Senem(2018-12-31)
Bir yüksek basınç türbin kanadının uç bölgesindeki akışın hesaplamalı olarak incelemesi yapılacaktır. Amaç, farklı soğutma konfigürasyonlarının, kanat ucundaki üç boyutlu akış fiziğine olan etkisinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotları ile hesaplanması ve aerodinamik performansın nasıl etkilendiğinin gözlemlenmesidir.
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi
Sanin, Faika Dilek(2016-12-31)
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürec...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altında Davranışları
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Gürses, Ercan; Yaman, Yavuz (2013-11-29)
In this study, a morphing wing’s structural properties are examined under the aerodynamic loads. This study is conducted within the scope of the 7th Framework Programme of the European Comission project ‘CHANGE, Combined morpHing Assesment software usiNG flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development’ (CHANGE, 2012). For the Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis ANSYS Fluent® 14.0 is used as a package program. For the Structural analysis, ANSYS Static Struc...
Çoklu zekâ alanlarına dayalı fizik öğretimine ilişkin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşleri
Gürçay, Deniz; Eryılmaz, Ali (2008-01-01)
The purpose of this study is to establish the opinions of ninth grade students' about Multiple Intelligences based instruction in physics lessons. For this reason, Multiple Intelligences Inventory and Students Opinions Questionnaire (ÖGA) were used as instruments. Beside this, teachers Opinions Questionnaire was also prepared to get two teachers opinions contributed in this study. This study was conducted with 148 ninth grade public high school students in Sincan. Students were grouped based on MI inventory...
Formulation and characterization of food simulants for cooling and freezing appliances
Baydemir, Seçil; Öztop, Halil Mecit; Özvural, Emin Burçin; Department of Food Engineering (2022-7)
Electrical household and similar cooling and freezing appliance manufacturers are continuously seeking ways to improve properties of their products. To design such appliances and obtain generalized and standardized results, developing test methods using food simulants has been a new strategy. Drip loss is an important problem experienced by the consumers during thawing of meat and refrigerator manufacturers try to design appliances to minimize this problem. Food simulants are used to mimic the cooling and ...
Citation Formats
Y. Silik, S. Tanıker, and U. Yaman, “Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi,” presented at the VIII. Ulusal Hi̇droli̇k Pnömati̇k Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hpkon.net/wp-content/uploads/mdocs/2017-45.pdf.