Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi

2017-11-25
Silik, Yusuf
Tanıker, Semih
Yaman, Ulaş
Bu çalışma kapsamında bir soğuk gaz itki kontrol sisteminin pnömatik akış kontrolünün benzetimi yapılmıştır. Soğuk gaz itki kontrol sistemi, uzay araçlarının konum kontrolünde kullanılan reaksiyon kontrol yöntemlerinden birisidir. İtki, basınç regülatöründen sağlanan sabit basınçlı gazın pnömatik akış kontrol valfinin kontrolü ile sağlanır. Valften çıkan akış, momentum korunumu prensibine göre akışın yönüne ters bir kuvvet oluşturur. Sistemin benzetiminde pnömatik akış kontrol valfi olarak, düşük maliyetlerine karşın yeterli akış kontrol etkinliği nedeniyle, aç/kapa solenoid valf modeli kullanılmıştır. Aç/kapa valf kullanarak sürekli kuvvet kontrolü yapabilmek için Darbe Genişlik Modülasyonu yöntemi uygulanmıştır. Darbe genişlik modülatörünün frekans ve doluluk-boşluk yüzdesi limitlerini belirleyebilmek için valfin çubuk konumu ile akım benzetimi Matlab/Simulink modeli hazırlanarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tasarlanan modülatör ile hazırlanan model kullanılarak açık çevrim itki kontrol benzetimi yapılmıştır. Böylece itki sisteminin eyleyici olarak kontrolü sağlanmış ve limitleri belirlenmiştir. Modellenen ve açık çevrim kontrolü yapılan eyleyicinin bir kapalı çevrim kontrol uygulamasında başarımını test edebilmek için dönü ekseninde açı kontrol çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun için tek serbestlik dereceli (dönü ekseni) bir platformun dinamik modeli oluşturulmuş ve eyleyicinin bu platformdaki yerle
Citation Formats
Y. Silik, S. Tanıker, and U. Yaman, “Soğuk Gaz İtki Kontrol Sisteminin Pnömatik Akış Kontrolünün Benzetimi,” presented at the VIII. Ulusal Hi̇droli̇k Pnömati̇k Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2017, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hpkon.net/wp-content/uploads/mdocs/2017-45.pdf.