Hide/Show Apps

Sıvılaşabilir zeminler üzerinde yer alan binalarda sıvılaşma etkisinin doğal sismik taban izolatörü olarak kullanılması