Çoklu ortam uygulamaları için akıllı ve bulanık nesneye dayalı veritabanı modellemesi ve geliştirilmesi

Download
2009
Koyuncu, Murat
Yazıcı, Adnan

Suggestions

Bütünleşik yazılım kestirim yöntemi ve araç seti
Demirörs, Onur; Türetken, Oktay; Özcan Top, Özden; Özkan, Barış; Ungan, Erdir(2010)
Yazılım büyüklük ölçme, yazılım mühendisliğinin önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kapsamlı yazılım geliştirme projelerinde iyi tanımlanmış bir büyüklük temel çizgisi olmadan, gerek yazılım işgücü ve maliyet kestirimi gerekse yazılım proje planlama ve kontrolü olanaksızdır. Yazılım kestiriminden kaynaklanan proje yönetimi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturabilmek için yazılım büyüklük ölçme ve kestirimi ile ilgili birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bunların ...
Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Yüksek başarımlı gezgin haberleşme: çarpım kodları kullanarak ortak kanal kestirimi ve kodlama
Yılmaz, Özgür A.(2009)
Nesnesel veri tabanı yönetim sistemi prototipi
Doğaç, Asuman; Özkan, Çetin; Evrendilek, Cem; Altınel, Mehmet; Arpınar, Budak(1994)
Nesne-yönelimi yaklaşımı kullanan MOOD sisleıninin sapladığı ballıca teknik olanaklar şöyledir: 1)Grafik, fotoğraf, ses gibi çoklu ortam verisi de (verebilen karmaşık veri yapılarının temsil ve etkin bir şekilde, işlenme olanağı 2)Bu velilere grafik ortamda erişimi sağlayan ve Motif yazıılımı kullanılarak geliştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (Graphical User Interface), MoodView 3) Yine veri erişimi ve günleme amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli SQL dili. MoodSQL 4)C++ dili ile tanımlanmış olan f...
Citation Formats
M. Koyuncu and A. Yazıcı, “Çoklu ortam uygulamaları için akıllı ve bulanık nesneye dayalı veritabanı modellemesi ve geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RjNE56Yz0.