Microstructural characterization of SiC reinforced aluminum matrix composites

Download
2009
Gür, Hakan C.
Gacsı, Zoltan
Tan, Evren
Yelbay, İlker H.
Karpuz, Pınar

Suggestions

Microstructural characterization of sic reinforced aluminum matrix composites
Makszimus, A.; Pieczonka, T.; Gür, Cemil Hakan; Tan, E.; Gacsi, Z. (null; 2009-01-01)
Elektro Çözündürme-Biriktirme İle Elmas Testere Hurda Soketlerinden Elmas Geri Kazanımı Ve Toz Metal Üretimi
Kul, Mehmet; Bektaş, Ali Hacı; Şimşir, Mehmet; Karakaya, İshak; Kumruoğlu, Cenk Levent(2019)
Elmas testere, soket adı verilen kesici uçların dairesel bir çelik gövdeye kaynatılması ile eldeedilir. Soketler bir takım metal tozlarının ve sanayi elmaslarının karısımı olup, yüksek ısı vebasınca tabi tutularak (sinterlenerek) elde edilir. Elmas testerelerin kullanımı sırasındasoketler asınmakta ve kırılmaktadır, islevini yitiren soketler (üretim sırasında hasarlı çıkanlar,çalısma boyundan daha kısa duruma gelen soketler) herhangi bir islemle yeniden kullanılırduruma dönüstürülmemektedir. Proje kapsamınd...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Three dimensional target tracking with underwater acoustic sensor networks
İşbitiren, Gökhan; Akan, Özgür Barış; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
Sonar is the traditional method of underwater target detection and tracking. However, using traditional sonar arrays may be difficult and impractical in some mission-critical scenarios as they require a ship or a submersible to be mounted on or towed by. Alternatively, Underwater Acoustic Sensor Networks (UW-ASN) offer a promising solution approach. In this thesis, a target tracking algorithm for UW-ASN, Three-Dimensional Underwater Target Tracking (3DUT) is presented. The objective of 3DUT is to collaborat...
Microstructural Characterization of Magnetic MnAl Alloys
Genç, Ayşe Merve; Acar, Özgün; Kalay, İlkay; Kalay, Yunus Eren (null; 2017-02-26)
Citation Formats
H. C. Gür, Z. Gacsı, E. Tan, İ. H. Yelbay, and P. Karpuz, “Microstructural characterization of SiC reinforced aluminum matrix composites,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RrNE5EUT0.