İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi

Download
2002
Hacaloğlu, Jale
Toppare, Levent Kamil
Özdilek, Ceren
Levent, Anıl
Bu çalışmada, iletken polimerlerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile elektrokimyasal olarak sentezlenen aşı kopolimerlerinin yapısal analizde direkt piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz kütle spektrometre ve Curie noktası piroliz gaz kromatografi kütle spektrometre teknikleri kullanılmış ve elde edilen kopolimerin blok kopolimer yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız, direkt piroliz tekniğinin poilimerin yapılarının, ısıl kararlılıklarının ve ısıl bozunun mekanizmalarının belirlenmesinde daha etkin olduğunu göstermiştir. Curie noktası piroliz tekniğinin ise kararlı ısıl bozunum ürünlerinin belirlenmesinde etkili olduğu saptanmıştır.
Citation Formats
J. Hacaloğlu, L. K. Toppare, C. Özdilek, and A. Levent, “İletken aşı kopolimerlerinin yapısal analizi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVMk1URT0.