Karadeniz dolaşımı ve ekosisteminin gerçek-zamanlı tahmini için bir matematiksel model geliştirilmesi

Download
2005
Oğuz, Temel
Beşiktepe, Şükrü
Çokaşar, Tülay

Suggestions

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi
Beşiktepe, Şükrü; Tuğrul, Süleyman; Kubilay, Nilgün; Uysal, Zahit; Beşiktepe, Şengül; Yılmaz, Ayşen; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek(2005)
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikl...
Karadeniz'de potansiyel zararlı diatom Pseudo-Nitzschia Seriata'nın toksisitesi ve ekolojik etkileri
Beşiktepe, Şengül; Ryabushko, Larisa; Ediger, Dilek; Aleyev, Yu. M.; Ryabushko, I. V.(2007)
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Assessing risk management maturity : a framework for the construction companies
Öngel, Begüm; Tanyer, Ali Murat; Department of Building Science in Architecture (2009)
Due to its complex nature, risk and uncertainty are more widespread in construction industry than many other industries. Aiming to ensure that all project objectives are met, risk management is considered as a critical success factor for construction projects. The core elements of risk management are now known and used by many organizations. On the other hand, as declared by Project Management Institute (PMI), the ability to measure the effectiveness in managing risk is one of the most important areas that ...
Kilikya-Adana baseninin batimetrik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması
Ediger, Vedat; Beşiktepe, T. Şükrü; Okyar, Mahmut; Tezcan, Devrim(2005)
Bu araştırmada, Kuzeydoğu Akdeniz'de yer alan Kilikya-Adana Baseni'nin derinlik özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, 1986-2002 yılları arasında ODTÜ-DBE' nin kıta-sahanlıklarından ve 1972-1977 yılları arasında SOC'un kıta-yamacı ve derin deniz ortamlarından elde edilmiş bulunan derinlik verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kilikya-Adana Baseni'nin Merkator projeksiyonunda ve 1:400 000 ölçekli batimetri haritası sayısal olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bölgenin taban morfolojik öz...
Citation Formats
T. Oğuz, Ş. Beşiktepe, and T. Çokaşar, “Karadeniz dolaşımı ve ekosisteminin gerçek-zamanlı tahmini için bir matematiksel model geliştirilmesi,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrME9EZz0.