Kilikya-Adana baseninin batimetrik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması

Download
2005
Ediger, Vedat
Beşiktepe, T. Şükrü
Okyar, Mahmut
Tezcan, Devrim
Bu araştırmada, Kuzeydoğu Akdeniz'de yer alan Kilikya-Adana Baseni'nin derinlik özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, 1986-2002 yılları arasında ODTÜ-DBE' nin kıta-sahanlıklarından ve 1972-1977 yılları arasında SOC'un kıta-yamacı ve derin deniz ortamlarından elde edilmiş bulunan derinlik verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kilikya-Adana Baseni'nin Merkator projeksiyonunda ve 1:400 000 ölçekli batimetri haritası sayısal olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bölgenin taban morfolojik özelliklende araştırılarak sınıflandırılmış ve kapsadıkları alanları gösteren bir haritada ve basene ait kesitler hazırlanmıştır.