Kilikya-Adana baseninin batimetrik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması

Download
2005
Ediger, Vedat
Beşiktepe, T. Şükrü
Okyar, Mahmut
Tezcan, Devrim
Bu araştırmada, Kuzeydoğu Akdeniz'de yer alan Kilikya-Adana Baseni'nin derinlik özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, 1986-2002 yılları arasında ODTÜ-DBE' nin kıta-sahanlıklarından ve 1972-1977 yılları arasında SOC'un kıta-yamacı ve derin deniz ortamlarından elde edilmiş bulunan derinlik verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kilikya-Adana Baseni'nin Merkator projeksiyonunda ve 1:400 000 ölçekli batimetri haritası sayısal olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bölgenin taban morfolojik özelliklende araştırılarak sınıflandırılmış ve kapsadıkları alanları gösteren bir haritada ve basene ait kesitler hazırlanmıştır.
Citation Formats
V. Ediger, T. Ş. Beşiktepe, M. Okyar, and D. Tezcan, “Kilikya-Adana baseninin batimetrik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpBMU9Uaz0.