Açık ocak iş makinaları için verimi arttırma teknolojilerinin geliştirilmesi

1995-01-01
Paşamehmetoğlu, A. Günhan
Karpuz, Celal
Bozbağ, Taylan
Hindistan, Mehmet Ali
Açıkgöz, Bülent
Bu çalışmada, açık ocak iş makinalarının kaya ile etkileşimlerinin incelenmesi, iş makinalan performans izleme {monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi ile verimliliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, açık işletmelerde kullanılan elektrikli ekskavatör, dragline ve delik delme makinalarını izleme sistemleri geliştirilmiştir. Elektrikli ekskavatör ve dragline izleme sistemlerinde bu iş makınalarımn üretim sırasında motorlarının voltaj-akım değerleri ile kepçe konumları, delik delme makinasında ise delme miktarı, rpm, tork, baskı ve yakıt miktarı izlenmiştir. İzleme sistemlerinden alınan bilgiler her bir iş makinası için geliştirilen değerlendirme yazılımları ile incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda elektrikli ekskavatör ve dragline için kepçe periyodu, kepçe konumu, kazı süresi ve yolu, bekleme süreleri, harcanan güç ve enerji değerleri her bir devir için bulunmuştur. Delik delme makinasında ise delik delme hızı, tork, baskı , rpm ve yakıt tüketimi her bir tij periyodu için hesaplanmıştır. Sonunda, elektrikli ekskavatör, dragline ve delik delme makinaları için geliştirilen veri toplama, depolama ve işleme sistemlerinin güvenilirlikleri arazi koşullarında kontrol edilerek kullanılabilir duruma getirilmişlerdir.

Suggestions

Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi
Özgenoğlu, Abdurrahim; Öcal, Adem(1994)
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir ya...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Analysis of the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines
Kaçar, Gökhan; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This study has aimed to investigate the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines. To this end, discontinuity spacings and discontinuity orientations have been measured and full scale blasts with various designs have been observed in open cast mines of Aegean Lignite(ELI) and Bursa Lignite(BLI) Establishments belonging to Turkish Coal Enterprises (TKI). Influences of the above mentioned rock mass properties on fragmentation and blasting cost have been investigated. Fr...
Hydrodynamic analysis of floating offshore wind turbine concepts: a case study in Black Sea
Yıldırım, Büşra; Oğuz, Elif; Department of Civil Engineering (2022-10-19)
In the literature, well-validated hydrodynamic programs such as WAMIT are used to analyze the hydrodynamics of floating offshore wind turbines (FOWTs). In this thesis, potential use of an opensource hydrodynamic solver for the hydrodynamic modeling of FOWTs is investigated using HAMS. For this purpose, hydrodynamic coefficients obtained from HAMS are compared to the first-order hydrodynamic solution of AQWA and WAMIT. The hydrodynamic model of three FOWT concepts, such as OO-Star, Nautilus, and CENTEC...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Citation Formats
A. G. Paşamehmetoğlu, C. Karpuz, T. Bozbağ, M. A. Hindistan, and B. Açıkgöz, “Açık ocak iş makinaları için verimi arttırma teknolojilerinin geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95589.