SiC, TiC, ve TiB2 parçacıkları ile kuvvetlendirrilmiş alüminyum kompozitlerin sıkıştırma döküm yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi

Download
1997
Sarıoğlu, Filiz
Kalkanlı, Ali
Bu çalışmada, SiC, TiC ve T1B2 parçacıklar ile takviye edilmiş alüminyum esaslı kompozit malzemeler sıkıştırma döküm yöntemi kullanılarak üretildi. Bu yöntemle döküm parçadaki gözenekler yok edildi. Ayrıca hızlı katılaşma koşullan sağlanarak parçacık dağılımı iyileştirildi. Kompozitlerin döküm sonrası iç yapı ve mekanik özellikleri incelendi. İç yapı çalışmaları kompozit numunelerde ince çökeltilerin oluştuğunu gösterdi. Bunlar hızlı soğuma sırasında matriks ve takviye parçacıklar arasındaki farklı genleşme katsayıları nedeniyle oluşan yersizmeler (dislokasyon) üzerinde yerleşen metaller arası (intermetalliks) çökeltilerdi. Parçacık toplanması ve yer yer kümeleşme bölgeleri dövme işlemleri ile giderilemedi. Kompozitierde gözlenen yüksek aşmma fakat düşük çekme özelliklerinden, seramik parçacıklarının yam sura metaller arası çökeltilerin varlığı sorumlu tutuldu.
Citation Formats
F. Sarıoğlu and A. Kalkanlı, “SiC, TiC, ve TiB2 parçacıkları ile kuvvetlendirrilmiş alüminyum kompozitlerin sıkıştırma döküm yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVME1EQT0.